EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2002:036:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 36, 08. helmikuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 36
45. vuosikerta
8. helmikuuta 2002
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
385 täysistunto, 17. ja 18. lokakuuta 2001
2002/C 36/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta ja neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta" 1
2002/C 36/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuulumattomista vähämerkityksisistä sopimuksista vuonna 1997 annetun komission tiedonannon tarkistamisesta" 7
2002/C 36/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annettujen direktiivien 96/92/EY ja 98/30/EY muuttamisesta" ja- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkoon pääsyä koskevista edellytyksistä rajat ylittävässä sähkön kaupassa" 10
2002/C 36/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta" 20
2002/C 36/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 685/2001 muuttamisesta tietyistä maanteiden tavaraliikenteen ehdoista ja yhdistettyjen kuljetusten edistämisestä Euroopan yhteisön ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen nojalla saatujen lupien jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken" 27
2002/C 36/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Uusi talous, osaamiselle rakentuva yhteiskunta ja maaseudun kehittäminen - Nuorten viljelijöiden tulevaisuudennäkymiä" 29
2002/C 36/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuudesta" 36
2002/C 36/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan muuttamisen edistämisestä" 44
2002/C 36/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY muuttamisesta" 46
2002/C 36/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston asetus lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä" 48
2002/C 36/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta" 51
2002/C 36/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle - Rajat ylittävää työeläketarjontaa koskevien veroesteiden poistaminen" 53
2002/C 36/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta" 59
2002/C 36/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille eLearning-toimintasuunnitelma - Katse huomispäivän koulutukseen" 63
2002/C 36/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätös Euroopan vammaisten teemavuodesta 2003" 72
2002/C 36/16Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisoikeutta koskevan Euroopan oikeudellisen alueen toteuttamista helpottavien yhteisön toimien yleisistä puitteista" 77
2002/C 36/17Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Neuvoston päätös jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista vuodeksi 2002" 81
2002/C 36/18Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "WTO:n neljännen ministerikonferenssin valmistelu - TSK:n kanta" 85
2002/C 36/19Talous- ja sosiaalikomitean lausunto lausunto aiheesta "Valkoinen kirja Tulevaa kemikaalipolitiikkaa koskeva strategia" 99
2002/C 36/20Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (komission esittämä EY:n perustamissopimuksen 47 artiklan 2 kohdan, 55 ja 95 artiklan mukaisesti)" 104
2002/C 36/21Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön toimintaohjelmasta ensisijaisesti ympäristönsuojelun alalla toimivien valtioista riippumattomien järjestöjen tukemiseksi" 108
2002/C 36/22Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiivi direktiivin 92/79/ETY, direktiivin 92/80/ETY ja direktiivin 95/59/EY muuttamisesta valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteen ja valmisteverokantojen osalta" 111
2002/C 36/23Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja direktiivin 98/70/EY muuttamisesta" 115
2002/C 36/24Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Eurooppa-Välimeri-kumppanuus - Kokemuksia viiden vuoden ajalta ja tulevaisuudennäkymiä" 117
FI
Top