EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2001:155:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 155, 29. toukokuuta 2001


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 155
44. vuosikerta
29. toukokuuta 2001
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
Maaliskuun 2001 istunto
2001/C 155/01Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 94/25/EY muuttamisesta" 1
2001/C 155/02Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lentomatkustajien suoja Euroopan unionissa" 6
2001/C 155/03Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta Internetin nimijärjestelmässä" 10
2001/C 155/04Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Eurooppalainen raja-alueyhteistyöpolitiikka ja Interreg-ohjelmasta saadut kokemukset" 12
2001/C 155/05Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa" 17
2001/C 155/06Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston direktiiviksi vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi tilanteissa, joissa jäsenvaltioiden alueelle tulee suuri määrä siirtymään joutuneita henkilöitä, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakamisen edistämiseksi" 21
2001/C 155/07Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työeläkelaitosten toiminnasta" 26
2001/C 155/08Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista kiireellisistä toimenpiteistä" 32
2001/C 155/09Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta",- "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä",- "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä",- "Ehdotus: Neuvoston asetus ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, markkinoille saattamiseen ja tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä", ja- "Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi elintarvikehygieniasta ja eräiden ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista terveyssäännöistä annettujen direktiivien kumoamisesta ja direktiivien 89/662/ETY ja 91/67/ETY muuttamisesta" 39
2001/C 155/10Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Työvoiman vapaa liikkuvuus yhtenäismarkkinoilla (yhtenäismarkkinoiden seurantaryhmä)" 47
2001/C 155/11Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille - Euroon siirtyminen käytännössä: tilannekatsaus ja tulevat tehtävät" 57
2001/C 155/12Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Naisten ja miesten väliset palkkaerot" 65
2001/C 155/13Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus - Neuvoston asetus kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 tietyistä säännöksistä poikkeamisesta" 72
2001/C 155/14Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta ja asetusten (ETY) N:o 1017/68, (ETY) N:o 2988/74, (ETY) N:o 4056/86 ja (ETY) N:o 3975/87 muuttamisesta" 73
2001/C 155/15Talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista" 80
FI
Top