EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1998:405:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, C 405, 24. joulukuuta 1998


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-302X

C 405
41. vuosikerta
24. joulukuuta 1998
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

I Tiedonantoja
Neuvosto
98/C 405/01Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, lääkärikoulutuksen neuvoa-antavan komitean varsinaisen jäsenen nimeämisestä 1
Komissio
98/C 405/02Ecu 2
98/C 405/03Pöytäviinityyppien keskihinnat ja edustavat hinnat eri kaupan pitämisen paikoilla 3
98/C 405/04Valtion tuet — C 60/98 (N 196/98) — Portugali (1) 4
98/C 405/05Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 7
98/C 405/06Erityisluonnetta koskevista todistuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2082/92 8 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 9
98/C 405/07Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 11
98/C 405/08Alkuperänimityksen ja maantieteellisten merkintöjen suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen 13
98/C 405/09Päätös olla vastustamatta ilmoitettua keskittymää (Tapaus N:o IV/M.1287 - Elenac/Hoechst) (1) 15
98/C 405/10Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia N:o IV/EHTY.1268 - Usinor/Cockerill Sambre) (1) 16
Tärkeä ilmoitus lukijoille (katso kansilehden kolmas sivu) s3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Top