EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maastrichtin sopimus Euroopan unionista

Maastrichtin sopimus Euroopan unionista

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehty sopimus

SOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Maastrichtin sopimus on hyvin kunnianhimoinen. Sillä luotiin Euroopan unioni, joka koostuu kolmesta erillisestä toiminta-alasta (niin kutsutusta pilarista):
 • Sopimus toi mukanaan monia merkittäviä uudistuksia. Sillä muun muassa

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan yhteisöt (ensimmäinen pilari)

Ensimmäinen pilari kattaa EU:n kolmen alkuperäisen elimen perinteisen toiminnan sekä työskentely- ja päätöksentekomenettelyt:

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (toinen pilari)

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on

 • turvata EU:n yhteiset arvot, perusedut ja riippumattomuus
 • lujittaa EU:n ja sen jäsenmaiden turvallisuutta
 • säilyttää rauha ja kansainvälinen turvallisuus Yhdistyneiden kansakuntien periaatteita noudattaen
 • edistää kansainvälistä yhteistyötä
 • kehittää ja tukea demokratiaa ja oikeusvaltiota sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

Yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa (kolmas pilari)

Yhteistyön tavoitteena on taata kansalaisille korkea turvallisuuden taso

Talous- ja rahaliitto

EU-maiden on

Yhteinen raha (euro)

Sopimuksen mukaan

 • yhteinen raha otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa:
 • EU-maiden on täytettävä tietyt inflaatiota, julkisen velan määrää, korkoja ja valuuttakursseja koskevat vaatimukset ennen kuin ne voivat ottaa euron käyttöön
 • Yhdistynyt kuningaskunta (1) voi jättäytyä ulkopuolelle kolmannesta vaiheesta ja Tanskassa osallistumisesta järjestetään kansanäänestys.

Uudet politiikanalat

Sopimuksessa EU:lle annetaan toimivalta seuraavilla politiikanaloilla:

Sosiaalipolitiikkaa koskeva pöytäkirja

 • Pöytäkirjalla laajennetaan EU:n toimivaltaa kattamaan seuraavat tavoitteet:
  • työllisyyden edistäminen
  • elin- ja työolosuhteiden parantaminen
  • riittävä sosiaalinen suoja
  • työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu
  • inhimillisten voimavarojen kehittäminen korkean ja kestävän työllisyystason varmistamiseksi
  • työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen.
 • Yhdistynyt kuningaskunta (1) ei osallistu pöytäkirjan soveltamiseen.

Euroopan unionin kansalaisuus

Unionin kansalaisuus antaa kaikkien EU-maiden kansalaisille oikeuden

Toimielimiä koskevat muutokset

Sopimuksella

 • lisättiin Euroopan parlamentin lainsäädäntövaltaa
 • lisättiin äänten enemmistöllä tehtäviä päätöksiä EU-maiden hallitusten hyväksyessä lainsäädäntöä
 • perustettiin alueiden komitea
 • otettiin käyttöön toissijaisuusperiaate, jonka mukaan EU toteuttaa toimia vain, jos EU:n tason toiminta on kansallisia toimia tehokkaampaa.

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin 7. helmikuuta 1992, ja se tuli voimaan 1. marraskuuta 1993.

TAUSTAA

Maastrichtin sopimuksen virallinen nimi on Euroopan unionista tehty sopimus. Se käynnisti ”uuden vaiheen yhä läheisemmän liiton luomiseksi Euroopan kansojen välille” antamalla aiemmille yhteisöille poliittisen ulottuvuuden.

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehty sopimus (EYVL C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Viimeisin päivitys: 21.03.2018(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top