EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma: kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää

Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma: kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää

Liikenteellä on perustavanlaatuinen merkitys Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle. Se mahdollistaa kansalaisten matkustusvapauden ja tavarankuljetukset ympäri maanosaa sekä luo kasvua ja työpaikkoja. Samanaikaisesti sen on oltava kestävää resursseja ja ympäristöä koskevien rajoitteiden lisääntyessä.

SÄÄDÖS

Valkoinen kirja: Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma - Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (KOM(2011) 144 lopullinen, 28.3.2011).

TIIVISTELMÄ

Liikenteellä on perustavanlaatuinen merkitys Euroopan taloudelle ja yhteiskunnalle. Se mahdollistaa kansalaisten matkustusvapauden ja tavarankuljetukset ympäri maanosaa sekä luo kasvua ja työpaikkoja. Samanaikaisesti sen on oltava kestävää resursseja ja ympäristöä koskevien rajoitteiden lisääntyessä.

ETENEMISSUUNNITELMAN TARKOITUS

Siinä esitetään 40 erityistä toimintasuunnitelmaa ja luetellaan 131 käytännön aloitetta seuraavalle vuosikymmenelle kilpailukykyisen liikennejärjestelmän rakentamiseksi, joka poistaisi merkittäviä pullonkauloja ja kuljettaisi ihmisiä ja tavaroita tehokkaasti ja turvallisesti koko Euroopan unionissa (EU). Ehdotusten tarkoitus on vähentää EU:n riippuvuutta tuontiöljystä, saavuttaa pohjimmiltaan hiilidioksidivapaa kaupunkiliikkuminen suurissa kaupunkikeskuksissa vuoteen 2030 mennessä ja vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

TÄRKEIMMÄT NÄKÖKOHDAT

Etenemissuunnitelmassa määritellään seuraavat tavoitteet ohjaavaksi toimintaohjelmaksi:

 • bensiini- ja dieselautojen käyttö puolitetaan kaupunkiliikenteessä vuoteen 2030 mennessä ja ne poistetaan asteittainen vuoteen 2050 mennessä sekä saavutetaan hiilidioksidivapaa kaupunkiliikkuminen vuoteen 2030 mennessä,
 • ilmailussa käytettävien vähähiilisten ja kestävien polttoaineiden osuus nostetaan 40 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä,
 • EU:n meriliikenteestä johtuvia hiilidioksidipäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä,
 • yli 300 km:n pituisista maanteiden tavarankuljetuksista siirretään rautatie- tai vesiliikenteeseen 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja yli 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.
 • suurten nopeuksien rautatieverkon pituus kolminkertaistetaan vuoteen 2030 mennessä, valtaosa keskipitkän matkan matkustajaliikenteestä hoidetaan rautateitse vuoteen 2050 mennessä,
 • perustetaan täysin toimiva EU:n laajuinen TEN-T-ydinverkko, joka yhdistää kaikki liikennemuodot vuoteen 2030 mennessä,
 • yhdistetään suuret lentoasemat keskeisiin rautatieasemiin ja satamiin ja rautatie- ja sisävesiliikenneverkkoon vuoteen 2050 mennessä,
 • otetaan käyttöön liikenteenhallintajärjestelmiä eri liikennemuodoille, kuten rautatieliikenteelle ja tieliikenteelle,
 • kehitetään multimodaaliliikenteen tiedonvaihtojärjestelmä ja maksujärjestelmä vuoteen 2020 mennessä,
 • puolitetaan tieliikennekuolemien määrä vuoteen 2020 mennessä ja vähennetään se lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä,
 • aletaan soveltaa täysimääräisesti ”käyttäjä maksaa” (eli se joka käyttää infrastruktuuria, maksaa siitä) ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteita (se joka saastuttaa, maksaa).

Tämän kattavan strategian tarkoituksena on luoda kilpailukykyinen liikennejärjestelmä, joka lisää liikkuvuutta, poistaa merkittäviä esteitä keskeisiltä aloilta sekä vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä vuoteen 2050 mennessä. Sitä täydennetään muun muassa seuraavilla aloitteilla:

Lisätietoja Euroopan komission Liikenteen teemat: eurooppalaiset strategiat -verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 08.05.2015

Top