EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Linja-automatkustajien oikeudet

Linja-automatkustajien oikeudet

Linja-automatkustajilla, vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, on samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa ja oikeus korvaukseen peruuntumis- tai viivästymistapauksissa, täydentävät meri- ja sisävesiliikenteen, lentoliikenteen ja rautatieliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

TIIVISTELMÄ

Linja-automatkustajilla, vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, on samat oikeudet kaikkialla Euroopan unionissa (EU). Nämä oikeudet, kuten oikeus saada tietoa ja oikeus korvaukseen peruuntumis- tai viivästymistapauksissa, täydentävät meri- ja sisävesiliikenteen, lentoliikenteen ja rautatieliikenteen matkustajien vastaavia oikeuksia.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa määritellään säännöt, jotka koskevat säännöllistä liikennettä * käyttäviä matkustaja, jotka matkustavat EU:n sisällä ja joiden matka on 250 kilometriä tai enemmän. Osaa säännöksistä sovelletaan kaikkiin, myös lyhyempiin matkoihin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Pitkien yli 250 kilometrin mittaisten matkojen osalta asetuksessa todetaan seuraavaa:

 • Jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävän matkan lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 90 minuuttia, liikenteenharjoittajan on tarjottava asianmukaista apua, kuten välipalaa, aterioita ja hotellimajoitus enintään kahdeksi yöksi.
 • Jos säännöllisen liikenteen lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 120 minuuttia tai jos on kyse ylivaraustilanteesta, matkustajille on taattava lipun hinnan palautus tai matkan uudelleenreititys.
 • Jos säännöllisen liikenteen lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy yli 120 minuuttia tai jos liikenteenharjoittaja ei tarjoa matkustajalle mahdollisuutta lipun hinnan palautukseen tai matkan uudelleenreititykseen, matkustajalla on oikeus saada korvaus, joka on 50 prosenttia lipun hinnasta.
 • Oikeus saada tietoa, kun säännöllisen liikenteen lähtö terminaalista peruuntuu tai viivästyy.
 • Matkustajien suojelu onnettomuustapauksissa, jotka ovat johtaneet henkilövahinkoon taikka matkatavaroiden katoamiseen tai vahingoittumiseen, sekä korvaus onnettomuustapauksissa, jotka ovat johtaneet kuolemaan.
 • Erityisapu maksutta vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille niin terminaaleissa kuin linja-autoissa ja tarvittaessa ilmainen matka saattajille.

Tämän lisäksi alle 250 kilometrin mittaisten matkojen osalta säädetään seuraavista seikoista:

 • syrjimätön kohtelu kansalaisuuteen katsomatta hintojen ja sopimusehtojen suhteen,
 • vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden syrjimätön kohtelu sekä rahallinen korvaus, jos liikkumis- tai apuväline vahingoittuu tai katoaa onnettomuustilanteessa,
 • matkatietojen vähimmäissäännöt kaikille matkustajille ennen matkaa ja sen aikana sekä yleistietoja matkustajien oikeuksista terminaaleissa ja verkossa,
 • valitusten käsittelyä koskevan järjestelmän perustaminen ja saattaminen kaikkien matkustajien saataville,
 • jokaisessa EU-maassa riippumaton kansallinen elin, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanosta ja tarvittaessa seuraamusten asettamisesta.

Asetus antaa mahdollisuuden vapauttaaasetuksen soveltamisesta säännöllisen kotimaanliikenteen sekä liikenteen, josta merkittävä osa tapahtuu säännöllisesti unionin ulkopuolella.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1.3.2013 alkaen.

TAUSTAA

Linja-automatkustajien oikeuksia käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto

COVID-19-kriisin puhkeamisen jälkeen ja osana kriisin vaikutusten hallitsemiseksi toteutettuja toimia Euroopan komissio hyväksyi

KESKEISET TERMIT

*säännöllinen liikenne: tavanomainen linja-autoliikenne määrätyllä reitillä ja ennalta vahvistetuilla pysähdyspaikoilla.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 181/2011

20.3.2011

-

EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1-12

Viimeisin päivitys: 02.06.2020

Top