EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kestävä kehitys

Ympäristön ja kehityksen maailmankomission vuonna 1987 laatimassa Brundtlandin raportissa ”Yhteinen tulevaisuutemme” kestävä kehitys on määritelty ”sellaiseksi kehitykseksi, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”. Sillä pyritään sovittamaan yhteen talouskasvu sekä sosiaalisen ja ekologisen tasapainon säilyttäminen.

Vuonna 2001 EU vahvisti kestävää kehitystä koskevan strategian. Sen tarkistettiin vuonna 2006 tarjoavan pitkän aikavälin näkemyksen, jossa talouskasvu, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja ympäristönsuojelu toteutuvat rinnakkain ja tukevat toisiaan.

Euroopan komission vuonna 2009 tekemä katsaus strategiaan toi esiin joitakin sitkeitä kestävän kehityksen vastaisia suuntauksia sekä tarpeen tehostaa pyrkimyksiä niiden suhteen. Siinä kuitenkin myös todettiin EU:n edistyneen kestävän kehityksen ottamisessa osaksi monia politiikkojaan (mukaan lukien kauppa ja kehitys) ja viitattiin johtoasemaan, jonka EU on ottanut ilmastonmuutoksen torjunnan ja vähähiilisen talouden edistämisen suhteen.

Kestävästä kehityksestä on tullut virallisesti yksi Euroopan unionin pitkän aikavälin tavoitteista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

KS. MYÖS

Top