EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vahvemman ja turvallisemman digitaalisen Euroopan rakentaminen

Vahvemman ja turvallisemman digitaalisen Euroopan rakentaminen

Euroopan unionin vapauden ja demokraattisten arvojen edistämiseksi sekä digitaalitalouden turvallisen kasvun mahdollistamiseksi EU sitoutuu pyrkimään maailman turvallisimmaksi verkkoympäristöksi.

SÄÄDÖS

Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle- Euroopan unionin kyberturvallisuusstrategia: Avoin, turvallinen ja vakaa verkkoympäristö (JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin vapauden ja demokraattisten arvojen edistämiseksi sekä digitaalitalouden turvallisen kasvun mahdollistamiseksi EU sitoutuu pyrkimään maailman turvallisimmaksi verkkoympäristöksi.

YHTEISEN TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannon tarkoituksena on määrittää EU:n kyberturvallisuusstrategia ottaen huomioon

 • kumppanuudet yksityisen sektorin ja kansalaisjärjestöjen tai eturyhmien välillä
 • konkreettiset toimet, joilla suojataan ja edistetään kansalaisten oikeuksia.

Tiedonanto julkaistiin yhdessä verkko- ja tietoturvadirektiiviehdotuksen kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU:n ja kansainvälisen kyberturvallisuuspolitiikan tulisi perustua viidelle periaatteelle:

 • 1.

  EU:n perusperiaatteet (joita on sovellettava tasapuolisesti digitaalisessa ja fyysisessä maailmassa)

 • 2.

  perusoikeuksien, ilmaisunvapauden, yksityisyyden ja henkilötietojen suojaaminen

 • 3.

  kansalaisten oikeus turvalliseen verkkoyhteyteen ja rajoittamattomaan tiedonkulkuun

 • 4.

  demokraattinen ja tehokas hallinto, johon kuuluvat kaikki yhteiskunnan osa-alueet

 • 5.

  jaettu vastuu turvallisuuden takaamiseksi.

Strategia perustuu viiteen painopisteeseen:

 • järjestelmille ja verkkotunnusalueille annetaan mahdollisuus hallita verkkohyökkäyksiä tai virhetiloja
 • verkkorikollisuutta vähennetään huomattavasti
 • kyberturvallisuuspolitiikan ja yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan (YTPP) liittyvien valmiuksien kehittäminen
 • kyberturvallisuuteen liittyvien teollisten ja teknologisten voimavarojen kehittäminen
 • johdonmukaisen kansainvälisen verkkotoimintapolitiikan luominen Euroopan unioniin sekä keskeisten EU:n arvojen edistäminen.

Ottaen huomioon verkkoavaruuden kansainvälisen luonteen strategiaa varten tarvitaan toimijoita kansallisella ja EU:n tasolla ottamaan vastuuta, tekemään yhteistyötä ja toimimaan teollisuuden ja tutkimusyhteisön rinnalla. Näihin toimijoihin kuuluu toimivaltaisia EU:n viranomaisia ja kansallisia viranomaisia seuraavilta aloilta:

Strategiaan kuuluu myös vuoropuheluun osallistuminen kansainvälisten toimijoiden kanssa, kuten Euroopan neuvosto, NATO ja Yhdistyneet kansakunnat.

Lisätietoja löytyy kyberrikollisuutta käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

Viimeisin päivitys: 14.09.2015

Top