EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Entsyymien käyttö elintarvikkeissa (paitsi lisäaineissa)

Entsyymien käyttö elintarvikkeissa (paitsi lisäaineissa)

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1332/2008 elintarvike-entsyymeistä

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella annetaan elintarvikkeissa käytettäviä entsyymejä* koskevat yhdenmukaiset säännöt. Sääntöjä tarvitaan, jotta voidaan suojella ihmisten terveyttä ja jotta entsyymejä voidaan lisätä elintarvikkeisiin kaikkialla EU:ssa.

Säädös sisältää EU:ssa hyväksyttyjen entsyymien luettelon, niiden käyttöä elintarvikkeissa koskevat edellytykset ja pakkausmerkintöjä koskevat vaatimukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vain EU:n hyväksymään luetteloon sisältyviä entsyymejä voidaan myydä ja käyttää elintarvikkeissa.

Hyväksytyt entsyymit eivät saa vaarantaa ihmisten terveyttä eikä niiden käyttö saa johtaa kuluttajia harhaan. Niiden käytölle on oltava teknologinen tarve elintarvikkeen valmistuksessa, prosessoinnissa, valmistamisessa, käsittelyssä, pakkaamisessa, kuljetuksessa tai varastoinnissa.

Hyväksytyssä luettelossa on entsyymin nimi ja muut merkitykselliset tiedot, elintarvikkeet, joihin sitä voidaan lisätä, käyttöä koskevat edellytykset ja mahdolliset rajoitukset tai erityisvaatimukset.

Entsyymien pakkausmerkintöihin sovelletaan eri sääntöjä sen mukaan, onko ne tarkoitettu myytäväksi kuluttajille vai ei.

Tiedot on oltava merkitty helposti näkyvällä, luettavalla, pysyvällä ja ymmärrettävällä tavalla.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus, jolla muutetaan aiempia säädöksiä, tuli voimaan 20. tammikuuta 2009.

KESKEINEN TERMI

* Elintarvike-entsyymi: tuote, joka on saatu kasveista, eläimistä tai mikro-organismeista ja joka voi käynnistää tietyn biokemiallisen reaktion ja jota käytetään elintarvikkeen valmistuksessa, prosessoinnissa, valmistamisessa, käsittelyssä, pakkaamisessa, kuljetuksessa tai varastoinnissa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 7–15)

Asetukseen (EY) N:o 1332/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 11.01.2016

Top