EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Turvalliset elintarvikelisäaineet

Turvalliset elintarvikelisäaineet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1333/2008 – elintarvikelisäaineet

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Se korvaa aiemmat Euroopan unionin (EU) lainsäädännön tekstit kokoamalla kaikenlaiset elintarvikelisäaineet* yhteen säädökseen.
 • Siinä on luettelot:
  • hyväksytyistä lisäaineista;
  • niiden käyttöä ja merkintöjä koskevista vaatimuksista.
 • Siinä myös yksinkertaistetaan niitä koskevaa lupamenettelyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ainoastaan EU:nhyväksymiä lisäaineita on lupa myydä ja käyttää elintarvikkeissa.
 • Jotta lisäaine hyväksytään, se ei saa vaarantaa kuluttajien terveyttä eikä sen käyttö saa johtaa kuluttajia harhaan. Sen käytölle on oltava perusteltu tarve, jota ei voida täyttää muulla keinoin.
 • Lisäaineesta on oltava hyötyä kuluttajille. Siinä voi olla kyse muun muassa:
  • elintarvikkeen ravitsemuksellisen laadun säilyttämisestä;
  • elintarvikkeen valmistuksen, prosessoinnin, käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin helpottamisesta;
  • erityisruokavaliota noudattavien kuluttajaryhmien tarpeisiin vastaamisesta.
 • Makeutus- ja väriaineita koskevat erityiset edellytykset.
 • Lisäaineita olisi käytettävä toivottuun vaikutukseen tarvittava pienin määrä. Määrän kohdalla on otettava huomioon myös hyväksyttävä päiväsaanti ja erityisten kuluttajaryhmien (esim. allergikkojen) tarpeet.
 • Elintarvikelisäaineita ei saa lähtökohtaisesti käyttää:
  • prosessoimattomissa ruoissa ;
  • imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa elintarvikkeissa.
 • Elintarvikelisäaineiden, riippumatta siitä onko ne tarkoitettu myytäviksi lopullisille kuluttajille vai ei, on noudatettava selkeitä pakkausmerkintöjä, joita ovat mm. nimen ja/tai E-numeron mainitseminen (esimerkiksi paraoranssi on E 110).
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta seuraaviin aineisiin, jollei niitä käytetä elintarvikelisäaineina:
  • valmistuksen apuaineet, eli aineet, joita käytetään raaka-aineiden prosessointiin;
  • kasvien ja kasvituotteiden suojeluun käytettävät aineet;
  • elintarvikkeisiin lisätyt ravintoaineet;
  • veden käsittelyyn tarkoitetut aineet.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. tammikuuta 2010 alkaen.

TAUSTAA

Useimmat elintarvikelisäaineiden arvioinnit ovat 1980- ja 1990-luvulta. Niitä uudelleenarvioidaan nyt. Menettely on määrä saada päätökseen vuoteen 2020 mennessä.

Sen jälkeen Euroopan komissio voi ehdottaa muutoksia nykyisiin käyttöehtoihin tai poistaa tiettyjä aineita hyväksyttyjen lisäaineiden luettelosta.

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Elintarvikelisäaineet: aineet, joita käytetään elintarvikkeissa eri syistä, kuten makeuttamaan, antamaan väriä tai pidentämään myyntiaikaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008 elintarvikelisäaineista (EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Asetukseen (EY) N:o 1333/2008 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 257/2010, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2010, hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelman perustamisesta elintarvikelisäaineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 mukaisesti (EUVL L 80, 26.3.2010, s. 19–27)

Komission asetus (EU) N:o 231/2012, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmien vahvistamisesta (EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1–295).

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 19.09.2016

Top