EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mercosur-maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat kahdenväliset puitesopimukset

Mercosur-maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat kahdenväliset puitesopimukset

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus

Päätös 95/445/EY – Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

Euroopan talousyhteisön ja Paraguayn tasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus

Päätös 92/509/ETY – Euroopan talousyhteisön ja Paraguayn tasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

Euroopan talousyhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus

Päätös 92/205/ETY – Euroopan talousyhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välinen kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskeva puitesopimus

Päätös 90/530/ETY – Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä

SOPIMUSTEN JA PÄÄTÖSTEN TARKOITUS

 • Sopimukset muodostavat perustan Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn sekä EU:n kahdenväliselle yhteistyölle.
 • Päätöksillä tehdään sopimukset EU:n puolesta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay ovat eteläisten yhteismarkkinoiden (Mercosur) neljä perustajajäsentä.
 • Sopimusten perusperiaatteita ovat:
  • demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • alueellisen yhdentymisen vahvistaminen.
 • Kaikissa neljässä sopimuksessa sopimuspuolet myöntävät toisilleen suosituimmuuskohtelun*.
 • Sopimukset kattavat samankaltaiset yhteistyöalueet, mutta ne on räätälöity yksittäisen maan tarpeisiin. Yhteistyöalueita ovat:
  • kauppa – kehitetään ja monipuolistetaan kauppaa sekä tutkitaan keinoja poistaa esteitä, mukaan lukien tullit ja verot, ja vaihtaa tietoja;
  • talousasiat – vahvistetaan taloudellisia siteitä, edistetään kaupankäyntiä, parannetaan elintasoa, edistetään investointeja jne.;
  • maatalous – keskitytään kauppaan ja terveyteen liittyvien asioiden kehittämiseen;
  • alueellinen yhdentyminen – mukaan lukien alueellisen tason ympäristöyhteistyö, alueen sisäisen kaupan kehittäminen, alueellisten instituutioiden vahvistaminen, tuki yhteisten politiikkojen ja toimien kehittämiselle ja alueellinen viestintä;
  • ympäristö – ratkaistaan vesien, maaperän ja ilman pilaantumiseen, eroosioon, aavikoitumiseen, metsäkatoon, luonnonvarojen liialliseen hyödyntämiseen ja ekosysteemien suojeluun liittyvät ongelmat;
  • tiede ja teknologia;
  • kehitys – erityisesti sosiaali- ja maaseutukysymykset.
 • Brasilian kanssa tehdyssä sopimuksessa määritellään laajin yhteistyöalue, joka ulottuu tietotekniikkaan, televiestintään ja avaruusteknologiaan, liikenteeseen, energiaan, kaivosalaan, metsätalouden ja maaseudun aloihin, kalastukseen, teknologian kehittämiseen ja henkiseen omaisuuteen.
 • Molempien sopimuspuolten edustajista koostuva yhteistyösekakomitea varmistaa kunkin sopimuksen moitteettoman toiminnan ja antaa suosituksia.
 • Sopimukset tehtiin aluksi viideksi vuodeksi, minkä jälkeen niiden voimassaolo uudistuu hiljaisesti.
 • Kaikissa sopimuksissa on kehityslauseke, jonka nojalla sopimuspuolet voivat laajentaa sopimusten sisältöä.

VOIMAANTULO

 • Brasilian kanssa tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1995.
 • Paraguayn kanssa tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.
 • Uruguayn kanssa tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 1994.
 • Argentiinan tasavallan kanssa tehty sopimus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

TAUSTAA

Lisätietoja:

KESKEISET TERMIT

Suosituimmuuskohtelu: Suosituimmuuskohtelulausekkeessa edellytetään, että maa myöntää kauppasopimuksen nojalla yhdelle maalle annetut myönnytykset, erioikeudet tai vapaudet muille maille jokaisessa sopimuksessa, joka sisältää kyseisen lausekkeen. Tätä lauseketta sovelletaan tavallisesti Maailman kauppajärjestön jäseniin, joiden on myönnettävä suosituimmuuskohtelu kaikille muille Maailman kauppajärjestön jäsenmaille kyseisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

ASIAKIRJAT

Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus (EYVL L 262, 1.11.1995, s. 54–65)

Neuvoston päätös 95/445/EY, tehty 30 päivänä lokakuuta 1995, Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 262, 1.11.1995, s. 53)

Euroopan talousyhteisön ja Paraguayn tasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus (EYVL L 313, 30.10.1992, s. 72–81)

Neuvoston päätös 92/509/ETY, tehty 19 päivänä lokakuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Paraguayn tasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 313, 30.10.1992, s. 71)

Euroopan talousyhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan yhteistyötä koskeva puitesopimus (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 2–12)

Neuvoston päätös 92/205/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, Euroopan talousyhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan välisen yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 1)

Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välinen kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskeva puitesopimus (EYVL L 295, 26.10.1990, s. 67–73)

Neuvoston päätös 90/530/ETY, tehty 8 päivänä lokakuuta 1990, Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan välistä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä (EYVL L 295, 26.10.1990, s. 66)

MUUT AIHEESEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja Brasilian liittotasavallan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta (EYVL L 262, 1.11.1995, s. 66)

Ilmoitus Paraguayn tasavallan ja Euroopan talousyhteisön yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka allekirjoitettiin Brysselissä 3 päivänä helmikuuta 1992, voimaantulopäivästä (EYVL L 313, 30.10.1992, s. 82)

Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja Uruguayn itäisen tasavallan yhteistyötä koskevan puitesopimuksen voimaantulosta (EYVL L 286, 5.11.1994, s. 40)

Ilmoitus Euroopan talousyhteisön ja Argentiinan tasavallan yhteistyösopimuksen voimaantulosta (EYVL L 208, 30.7.1991, s. 73)

Viimeisin päivitys: 06.03.2020

Top