EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan yhteisön ja Mercosurin alueidenvälinen puiteyhteistyösopimus

Euroopan yhteisön ja Mercosurin alueidenvälinen puiteyhteistyösopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 1999/279/EY Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välisen yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välinen yhteistyötä koskeva alueidenvälinen puiteyhteistyösopimus

SOPIMUKSEN JA PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Päätöksellä tehdään sopimus Euroopan yhteisön (nykyinen Euroopan unioni) puolesta.
 • Demokraattisiin periaatteisiin ja perusoikeuksiin perustuvalla sopimuksella pyritään vahvistamaan osapuolten välisiä suhteita ja luomaan perusta EU:n ja eteläisten yhteismarkkinoiden (Mercosur) väliselle alueidenväliselle assosiaatiolle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Useiden kahdenvälisten sopimusten lisäksi EU on tehnyt tämän alueidenvälisen puitesopimuksen Mercosurin kanssa.
 • Mercosuriin kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.
 • Sopimus kattaa kauppa- ja talousasiat, yhteistyön ja muut yhteistä etua koskevat alat.
 • Kauppa- ja talousasioita koskevan säännöllisen vuoropuhelun tarkoituksena on valmistautua asteittaiseen ja vastavuoroiseen kaupan vapauttamiseen, ja tärkeimpiä yhteistyöaloja ovat:
  • markkinoille pääsy ja kaupan sekä kauppapolitiikkojen vapauttaminen
  • kaupan yhteensopivuus WTO:n sääntöjen kanssa
  • arkojen ja ensisijaisten tuotteiden tunnistaminen
  • palveluita koskeva yhteistyö ja tietojenvaihto.
 • Vaikka mikään ala ei jää taloudellisen yhteistyön ulkopuolelle, sopimus koskee erityisesti:
  • energiaa
  • kuljetusta
  • televiestintää ja informaatioteknologiaa
  • ympäristönsuojelua
  • tiedettä ja teknologiaa
  • yritysten välistä yhteistyötä
  • investointien edistämistä.
 • Muita yhteistyöalueita ovat:
  • koulutus
  • viestintä, tiedotus ja kulttuuri, joiden tavoitteena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja vahvistaa kulttuurisia siteitä
  • huumekaupan torjunta.

Rahoitus

 • Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan tarvittavat varat ja kannustavat Euroopan investointipankkia antamaan Mercosurille enemmän apua sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Institutionaalinen tuki

 • Sopimuksen täytäntöönpanoa valvova yhteistyöneuvosto kokoontuu säännöllisesti ministeritasolla.

Alueidenvälinen assosiaatio

 • Sopimuksella käynnistetään säännöllinen poliittinen vuoropuhelu, jolla edistetään alueidenvälistä assosiaatiota.
 • Osapuolten välisestä assosiaatiosopimuksesta päästiin poliittiseen sopimukseen kesäkuussa 2019.

VOIMAANTULO

Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 1999 ja on voimassa toistaiseksi.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös 1999/279/EY, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden välisen yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EYVL L 112, 29.4.1999, s. 65–84)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskeva alueidenvälinen puitesopimus – Euroopan unionin ja Mercosurin yhteinen julistus poliittisesta vuoropuhelusta (EYVL L 69, 19.3.1996, s. 4–22)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä eteläisten yhteismarkkinoiden ja sen osapuolina olevien valtioiden yhteistyötä koskevan alueidenvälisen puitesopimuksen voimaantulopäivästä (EYVL L 175, 10.7.1999, s. 62)

Viimeisin päivitys: 06.03.2020

Top