EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan keskuspankki (EKP)

Euroopan keskuspankki (EKP)

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÖYTÄKIRJAN (N:O 4) TARKOITUS

Siinä määritellään Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) ja Euroopan keskuspankin (EKP) perussäännöt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • EKP on riippumaton Euroopan unionin (EU) toimielin, joka toimii keskuspankkina euron käyttöalueella. Se muodostaa eurojärjestelmän ja EKPJ:n ytimen ja ohjaa euroalueen rahapolitiikkaa.
 • EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit muodostavat yhdessä eurojärjestelmän. EKP ja kaikkien EU-maiden kansalliset keskuspankit taas muodostavat yhdessä EKPJ:n. Eurojärjestelmä ja EKPJ toimivat rinnakkain niin kauan kuin osa EU-maista on vielä euroalueen ulkopuolella.
 • EKP:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta ja siten suojella euron arvoa. Ensisijaisen tavoitteensa lisäksi se tukee yleistä talouspolitiikkaa EU:ssa.
 • EKP:n perustehtäviä ovat:
  • euroalueen rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen
  • valuuttamarkkinatoimien suorittaminen
  • euroalueen maiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito
  • maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen.
 • Lisäksi EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella toiminnassaan tarvitsemiaan tilastotietoja, ja sillä on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen EU:ssa.
 • EKP myös valvoo pankkeja euroalueella ja muissa yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) osallistuvissa maissa yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Sille annettiin tämä tehtävä vuonna 2014 luottolaitosten turvallisuuden ja vakauden sekä rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi.
 • EKP:n päätöksentekoelimiä ovat EKP:n neuvosto, johtokunta ja yleisneuvosto. Ylimpänä päätöksentekoelimenä toimivan EKP:n neuvoston muodostavat johtokunnan jäsenet ja euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. EKP:n pääjohtajan, varapääjohtajan ja neljän muun jäsenen muodostama johtokunta vastaa rahapolitiikan toteuttamisesta euroalueella ja juoksevien tehtävien hoitamisesta. Yleisneuvosto huolehtii niistä tehtävistä, jotka ovat EKP:n vastuulla, kunnes kaikki EU-maat ovat ottaneet käyttöön euron. Sen muodostavat EKP:n pääjohtaja, varapääjohtaja ja kaikkien EU-maiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat.
 • YVM:n yhteydessä perustettu valvontaelin hoitaa pankkivalvontatehtäviä. Sen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä EKP:n edustajaa ja YVM:iin osallistuvien maiden kansallisten valvontaviranomaisten edustajat.
 • EKP perustettiin vuonna 1998, ja se toimii Frankfurt am Mainissa, Saksassa.

TAUSTAA

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Pöytäkirja (N:o 4) Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 230–250)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa - Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto - Institutionaaliset määräykset – 1 luku - Toimielimet – 6 jakso - Euroopan keskuspankki – 282 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 167)

Viimeisin päivitys: 14.03.2017

Top