EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan oikeudellinen verkosto – siviili- ja kauppaoikeusala

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2001/470/EY siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Sillä perustetaan Euroopan oikeudellinen verkosto, jonka tarkoituksena on helpottaa EU-maiden oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeuden* alalla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on epämuodollinen, joustava rakenne, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja lujittaa EU-maiden välistä yhteistyötä. Se helpottaa yhteydenpitoa eri maiden kansallisten tuomioistuinten välillä kansallisten yhteyspisteiden verkoston avulla.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston tärkeimmät tehtävät ovat

  • helpottaa oikeudellista yhteistyötä rajat ylittävissä tapauksissa, esimerkiksi avustamalla asiakirjojen tiedoksiannossa ja todisteiden vastaanottamisessa
  • tiedottaa EU-kansalaisille rajat ylittävästä oikeussuojasta, erityisesti tietosivujen ja määrättyjä EU-lakeja koskevien kansalaisten oppaiden kautta, jotka julkaistaan EU:n oikeusportaalissa
  • arvioida ja jakaa kokemuksia EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta, jotta voidaan havaita puutteita ja etsiä keinoja EU:n lainsäädännön lujittamiseksi.

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu yhteysviranomaisista ja EU-maiden asianomaisista viranomaisista, jotka ovat erikoistuneet EU:n siviili- ja kauppaoikeuteen, kuten:

  • EU-maiden oikeus- tai hallintoviranomaiset, jotka vastaavat oikeudellisesta yhteistyöstä
  • oikeusalan ammattilaisten ammattialajärjestöt, jotka osallistuvat suoraan EU:n siviili- ja kauppaoikeuden täytäntöönpanemiseen.

Tanska ei osallistu siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudelliseen verkostoon.

Työskentely on järjestetty niin, että siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston yhteysviranomaiset kokoontuvat säännöllisesti, pääasiassa Brysselissä. Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston sihteeristöä hallinnoi Euroopan komissio, joka tekee yhteistyötä yhteysviranomaisten kanssa verkoston toiminnan ja ensisijaisten tavoitteiden osalta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. joulukuuta 2002 alkaen.

TAUSTAA

* KESKEISET TERMIT

Siviili- ja kauppaoikeus: kansalaisiin ja yrityksiin vaikuttavat lait, joihin eivät kuulu rikosoikeus, perheoikeus, konkurssioikeus ja perintöoikeus.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2001/470/EY, tehty 28 päivänä toukokuuta 2001, siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (EYVL L 174, 27.6.2001, s. 25–31)

Päätökseen 2001/470/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 02.08.2016

Top