EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n fuusioenergian yhteisyritys (F4E)

EU:n fuusioenergian yhteisyritys (F4E)

Ydinfuusion kannattavuuden osoittamiseksi energianlähteenä on perustettu laajamittainen kansainvälinen kokeilu, joka tunnetaan nimellä ITER. Euroopan unioni (EU) on luonut ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten yhteisyrityksen hallinnoidakseen ITER-hankkeeseen myönnettyä EU-tukea.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös, 2007/198/Euratom, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle

TIIVISTELMÄ

Ydinfuusion kannattavuuden osoittamiseksi energianlähteenä on perustettu laajamittainen kansainvälinen kokeilu, joka tunnetaan nimellä ITER. Euroopan unioni (EU) on luonut ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten yhteisyrityksen hallinnoidakseen ITER-hankkeeseen myönnettyä EU-tukea.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan yhteisyritys ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä (F4E) varten 35 vuoden jaksoksi alkaen 19. huhtikuuta 2007. Yhteisyrityksen (F4E) toimipaikka on Barcelona, Espanja.

Yhteisyrityksen osakkaita ovat Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom), jota edustaa Euroopan komissio, 28 EU-maata (1) ja Sveitsi, joka on tehnyt Euratomin kanssa yhteistyösopimuksen hallitun ydinfuusion alalla.

Tavoitteet

Nämä ovat:

Muiden toimien ohella yhteisyrityksen keskeisimpiä tehtäviä ovat:

  • ITER-hankkeen sijoituspaikan valmistelujen valvominen
  • ITER-organisaation käyttöön tarkoitettujen materiaalien, taloudellisten varojen ja henkilöstön hankkiminen
  • fuusioalan tieteellisten ja teknologisten tutkimus- ja kehitystoimien yhteensovittaminen
  • ITER-organisaation yhteyskanavana toimiminen.

Budjetti

Euratomin tuki yhteisyritykselle vuosina 2014-2020 on asetettu 2 915 miljoonaan euroon.

Yhteisyrityksen varojen ohjeellisen määrän vuosille 2007-2041 arvioidaan olevan 9 653 miljoonaa euroa, josta Euratomin osuus on 7 649 miljoonaa euroa (hallintomenoihin kohdistetaan enintään 15 prosenttia).

Rakenne

Yhteisyritys on oikeushenkilö.

Yhteisyrityksessä on:

Hallintoneuvosto vastaa yhteisyrityksen valvonnasta toiminnan käynnistämisen yhteydessä.

  • pääjohtaja, joka edustaa yhteisyritystä ja vastaa sen päivittäisestä johtamisesta, mukaan lukien sopimusten allekirjoittamisesta.

Vastuu ja toimivalta

Yhteisyrityksen vastuu määritellään asiaa koskevassa sopimuksessa ja siihen sovellettavassa lainsäädännössä.

Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta ratkaista yhteisyrityksen toimintaan ja valituksiin liittyvät asiat.

TAUSTAA

Fuusioenergia yhdessä uusiutuvien energianlähteiden ja fissioenergian kanssa on yksi kolmesta fossiilienergian korvaavista vaihtoehdoista. Auringon ja muiden tähtien säteilemän energian lähteenä fuusioenergia on maailmankaikkeudessa ylivoimaisesti yleisin mutta vähiten kehittynein näistä kolmesta muualta kuin fossiilisista energianlähteistä peräisin olevista energiamuodoista.

Vuonna 1978 perustettu JET-hanke (Joint European Torus) oli mukana fuusioenergia-alan huippututkimuksessa useita vuosia. Vuodesta 1988 alkaen ITER-hanke on edustanut fuusiotutkimuksen seuraavaa vaihetta. Tämän johdosta vuonna 2001 saatiin valmiiksi yksityiskohtainen rakennesuunnitelma tutkimuslaitteistosta, jolla pyritään osoittamaan fuusion toteutettavuus energialähteenä, josta EU voisi saada huomattavaa hyötyä varsinkin turvattaessa yhteisön energiansaannin varmuutta ja monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä.

Marraskuussa 2003 EU esitti Ranskaa ITERin isäntävaltioiksi ja Cadarache'ia ITERin sijoituspaikaksi.

Lisätietoa löytyy Fusion for Energy (F4E) -yhteisyrityksen verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58-72

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

EUVL L 349, 21.12.2013, s. 100-102

Päätös (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

EUVL L 37, 13.2.2015, s. 8-14

Viimeisin päivitys: 25.07.2015(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top