Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bioteknologian keksinnöt: oikeudellinen suoja

Bioteknologian keksinnöt: oikeudellinen suoja

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/44/EY — bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kansalliset patenttilainsäädännöt bioteknologian keksintöjen osalta.

Siinä määritetään eettisin perustein patentoitavissa olevat keksinnöt sekä keksinnöt, joille ei myönnetä patenttia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Patentoitavia ovat sellaiset uudet keksinnöt, jotka ovat keksinnöllisiä ja joita voidaan käyttää teollisesti silloin, kun niiden kohteena on biologisesta materiaalista* koostuva tai biologista materiaalia sisältävä tuote tai menetelmä, jonka avulla voidaan valmistaa biologista materiaalia.
 • Patenttia ei myönnetä
  • kasvilajikkeille ja eläinroduille
  • olennaisesti biologisille menetelmille* kasvien ja eläinten jalostamiseksi
  • muodostumisensa ja kehityksensä eri vaiheissa olevalle ihmiskeholle.
 • Ihmisen kehosta eristetty tai teknisellä menetelmällä valmistettu ainesosa voi kuitenkin muodostaa patentoitavan keksinnön.
 • Keksintöjä, joiden kaupallinen hyödyntäminen olisi vastoin yleistä järjestystä tai hyviä tapoja, ei voida patentoida. Erityisesti seuraavat keksinnöt eivät ole patentoitavia:
  • ihmisen kloonaamismenetelmät
  • menetelmät, joilla muutetaan ihmisen sukusolujen geneettistä identiteettiä
  • ihmisalkioiden käyttö teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin
  • menetelmät, joilla muutetaan eläinten geneettistä identiteettiä ja jotka todennäköisesti aiheuttavat eläimille kärsimyksiä.
 • Patentin antama suoja biologiselle materiaalille käsittää myös kaiken tästä biologisesta materiaalista saadun biologisen materiaalin.
 • Jos jalostaja ei voi hyödyntää kasvinjalostusoikeutta loukkaamatta aiempaa patenttia, hän voi hakea asianmukaista korvausta vastaan pakkolupaa keksinnön muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten.
 • Luonnontieteiden ja uusien teknologioiden etiikkaa käsittelevä eurooppalainen työryhmä arvioi kaikkia bioteknologiaan liittyviä eettisiä näkökohtia.

Vuonna 2012 Euroopan komissio perusti asiantuntijaryhmän, joka tarkastelee patenttioikeuden teknistä kehittymistä ja vaikutuksia bioteknologian ja geenitekniikan alalla. Ryhmä avustaa komissiota laatimaan direktiivin 98/44/EY mukaiset kertomukset.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 30. heinäkuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 30. heinäkuuta 2000. Nykyisin sääntöjä pannaan täytäntöön kaikkien EU-maiden kansallisessa lainsäädännössä.

TAUSTAA

Bioteknologian keksintöjen oikeudellinen suoja

KESKEISET TERMIT

* Biologinen materiaali: kaikki materiaali, joka sisältää geneettistä tietoa ja pystyy itse lisääntymään tai jota voidaan lisätä biologisessa järjestelmässä.

* Biologinen menetelmä: kasvien ja eläinten jalostusmenetelmä on olennaisesti biologinen, jos se perustuu kokonaisuudessaan luonnollisiin ilmiöihin, kuten risteytykseen tai valintaan.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/44/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1998, bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta (EYVL L 213, 30.7.1998, s. 13–21)

Viimeisin päivitys: 21.03.2016

Top