EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Julkisen hallinnon valmistelutoimet

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Julkisen hallinnon valmistelutoimet

Tämän Euroopan komission valmisteluasiakirjan tavoitteena on esittää vertailukelpoiset tiedot kansallisten valmistelutoimien edistymisestä eri maissa.

ASIAKIRJA

Komission valmisteluasiakirja, annettu 16 päivänä joulukuuta 1997, julkishallinnon valmistelemisesta euron käyttöönottoon [SEC(97) 2384 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Eurooppa-neuvoston Madridin kokouksessa hyväksytyssä suunnitelmassa todetaan euron käyttöönottoon liittyvien kansallisia julkishallintoja koskevien yksityiskohtaisten toimintasääntöjen osalta, että

"Euron käytön yleistäminen julkisen sektorin rahaliikenteessä kaikissa kolmanteen vaiheeseen osallistuvissa valtioissa tapahtuu viimeistään silloin, kun eurosetelit ja -kolikot on täysin otettu käyttöön. Aikataulu asetetaan yhteisön lainsäädännössä, jossa voidaan antaa yksittäisille jäsenvaltioille jonkin verran toimintavapautta."

Koska jäsenvaltioiden perustuslaeissa ja oikeusjärjestelmissä on monia huomattavia rakenteellisia eroja, komissio ei ole antanut ehdotusta julkishallinnon valmistelemista euron käyttöönottoon koskevien sääntöjen yhdenmukaistamiseksi lukuun ottamatta kahta asetusta, jotka muodostavat euron käytön oikeudellisen perustan.

Kyseisten asetusten mukaan julkishallinnot voivat tarjota yksityisille talouden toimijoille mahdollisuuden käyttää euroyksikköä kaikessa taloudellisessa asioinnissaan valtion kanssa. Niissä maissa, joissa tätä mahdollisuutta tarjotaan, on yleensä säädetty, että siirtymäajalla euron käyttöön ottanut yritys ei voi enää palata käyttämään kansallista valuuttayksikköä.

Euron käyttöönottoon on valmistauduttu seuraavasti:

  • Kymmenessä jäsenvaltiossa on julkistettu kansallinen käyttöönottosuunnitelma ja yhdessä kattava lakiehdotus yhtenäisvaluutan käyttöön ottamiseksi.
  • Useimmissa jäsenvaltioissa yrityksille ja jopa yksityishenkilöille aiotaan antaa mahdollisuus valita tammikuusta 1999 alkaen ainakin joidenkin julkishallinnon alojen osalta, haluavatko ne käyttää asioinnissaan ja rahaliikenteessään kansallista valuuttayksikköä vai euroyksikköä.
  • "Euromahdollisuuden" laajuus vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen. Sitä sovelletaan muun muassa laskentatoimeen, perustettavien yritysten pääomiin tai jo toimivien yritysten pääomien muuntamiseen euromääräisiksi tai verojen ja sosiaaliturvamaksujen ilmoittamiseen ja tilittämiseen.
  • Jo vuonna 1999 euroalueeseen liittyvissä jäsenvaltioissa aiotaan jatkaa kansallisen valuuttayksikön käyttöä sisäisissä toiminnoissa (talousarviossa ja julkisessa laskentatoimessa) siirtymäajan päättymiseen asti eli joulukuuhun 2001. Näyttää kuitenkin siltä, että julkista sektoria koskevat tärkeimmät tiedot pyritään julkaisemaan myös euroyksiköissä.
  • Kunkin jäsenvaltion hallinnollisesta rakenteesta riippuen alueellisten ja paikallisten viranomaisten välisestä koordinoinnista näyttää tulleen yksi kansallisen tason valmistelutoimien tärkeimmistä kysymyksistä.

Asiakirja sisältää myös tietopaketin kunkin maan julkishallinnon valmistelutyön edistymisestä.

Viimeisin päivitys 23.06.2006

Top