Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Verkkovierailumaksut Euroopan unionin alueella

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Verkkovierailumaksut Euroopan unionin alueella

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 531/2012 verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella

ASETUKSEN TARKOITUS

 • Asetuksen tarkoituksena on lopettaa EU:n alueella matkustettaessa veloitettavat verkkovierailumaksut. Tämä tarkoittaa sitä, että unionin alueella matkustavat EU:n kansalaiset voivat soittaa, lähettää tekstiviestejä ja käyttää internetiä matkapuhelimillaan samaan hintaan kuin omissa maissaan.
 • Asetuksessa säädetään myös toimista, joilla varmistetaan, että matkapuhelinoperaattoreita suojataan väärinkäytöksiltä ja että ne voivat noudattaa uusia verkkovierailusäännöksiä korottamatta kotimaanhintoja.
 • Asetuksella (EU) 2017/920 muutettiin asetusta (EU) N:o 531/2012 15. kesäkuuta 2017 alkaen. Asetuksessa käyttöön otettavilla säännöksillä rajoitetaan hintoja, joita matkapuhelinoperaattorit voivat veloittaa toisiltaan verkkovierailusta (toisin sanoen tukkutason verkkovierailusta) EU:n alueella.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Puhelu-, tekstiviesti- ja datakustannukset, joita käyttäjälle aiheutuu, kun hän matkustaa toisessa EU-maassa, vähennetään hänen kotimaassaan käyttämästä määrästä.
 • Operaattorit eivät ole velvollisia tarjoamaan verkkovierailupalveluja; jos operaattorit kuitenkin tarjoavat niitä, niiden on noudatettava ”roam like at home” -periaatetta ja veloitettava käyttäjiltä ainoastaan kotimaanhinta.
 • Asetuksen tarkoituksena ei ole sallia ”pysyviä verkkovierailuja”, joissa toisessa EU-maassa hankittua SIM-korttia käytetään vakinaisesti.
  • Operaattorit voivat havaita, että periaatetta käytetään väärin, analysoimalla verkkovierailu- ja kotimaanpuheluja sekä matkaviestinpalvelujen käyttöä neljän kuukauden pituisen jakson aikana.
  • Jos asiakas on suurimman osan ajastaan ulkomailla ja käyttää matkapuhelintaan enemmän ulkomailla kuin kotimaassa, operaattori voi pyytää asiakasta selventämään tilannetta 14 päivän kuluessa.
  • Tämä tarkastus koskee henkilöitä, jotka viettävät ulkomailla pitkiä aikoja, mutta ei niitä, jotka kirjautuvat kansalliseen verkkoonsa säännöllisesti, kuten rajatyöntekijät.
 • Jos käyttäjä asuu vakituisesti muualla kuin maassa, jossa SIM-kortti on hankittu, operaattori voi veloittaa häneltä lisämaksuja seuraavasti:
  • enintään 0,032 euroa minuutilta puheluista
  • enintään 0,01 euroa tekstiviestistä
  • enintään 7,70 euroa gigatavua kohden 15. kesäkuuta 2017 ja 31. joulukuuta 2017 välisenä aikana, minkä jälkeen hinta alenee kunakin vuonna 1. tammikuuta seuraavasti: 6 euroa vuonna 2018, 4,50 euroa vuonna 2019, 3,50 euroa vuonna 2020, 3 euroa vuonna 2021 ja 2,50 euroa vuonna 2022.
 • Kotimaisissa ”avoimissa datapaketeissa” (toisin sanoen paketeissa, joissa datan kulutus on rajoittamatonta tai dataa tarjotaan hyvin alhaisella yksikköhinnalla), operaattori voi rajoittaa verkkovierailudatapalveluja ilman lisämaksua. Sovellettavan rajan on oltava kotimaisen paketin hintaan perustuvaa kynnysrajaa korkeampi ja riittävän suuri kattaakseen useimpien asiakkaiden verkkovierailutarpeet. Tämän rajan jälkeen asiakas voi jatkaa verkkovierailudatapalvelujen käyttöä lisämaksusta edellä esitetyllä tavalla.
 • Kansallinen sääntelyviranomainen voi antaa luvan poiketa ”roam like at home” -periaatteesta tapauksissa, joissa operaattori voi todisteiden perusteella osoittaa, ettei se voi tarjota ”roam like at home” -palveluja korottamatta kotimaanhintoja.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 1. heinäkuuta 2012 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu) (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10–35)

Asetukseen (EU) N:o 531/2012 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2286, annettu 15 päivänä joulukuuta 2016, yksityiskohtaisista säännöistä kohtuullisen käytön politiikan soveltamiseksi sekä menetelmistä verkkovierailujen vähittäistason lisämaksujen poistamisen kestävyyden arvioimiseksi ja verkkovierailuoperaattorin tätä arviointia varten toimittamasta hakemuksesta (EUVL L 344, 17.12.2016, s. 46–62)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s. 1–18)

Viimeisin päivitys: 08.02.2018

Top