EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kaakao ja suklaa

Kaakao ja suklaa

Euroopan unioni (EU) määrittää kaakao- ja suklaatuotteita koskevia erityissääntöjä, joilla täydennetään elintarvikkeisiin sovellettavaa lainsäädäntöä. Säännöt koskevat koostumusta, myyntinimityksiä, merkintöjä ja esillepanoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä harmonisoidaan kaakao- ja suklaatuotteiden merkinnät ja määritellään kyseiset tuotteet, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Sitä sovelletaan sen kuitenkaan rajoittamatta elintarvikemerkintöjä koskevia yleissäännöksiä.

Tuotteet

Direktiiviä sovelletaan elintarvikkeena käytettäviin kaakao- ja suklaatuotteisiin direktiivin liitteen I mukaisesti.

Koostumus

Direktiivillä hyväksytään kaakao- ja suklaatuotteiden koostumus. Tiettyjen tuotteiden osalta määritellään kaakaovoin enimmäisosuus. Direktiivissä myös sallitaan muiden kasvirasvojen lisääminen enintään viiteen prosenttiin asti. Sallitut kasvirasvat (muut kuin kaakaovoi) on lueteltu direktiivin liitteessä II.

Merkinnät

Vain tässä direktiivissä säädettyjä koostumusta koskevia sääntöjä noudattaen valmistettuja tuotteita voidaan pitää kaupan seuraavilla nimityksillä (ks. direktiivin liite I):

 • kaakaovoi,
 • kaakaojauhe, kaakao,
 • vähärasvainen kaakao, vähärasvainen kaakaojauhe,
 • suklaajauhe,
 • suklaajuoma, sokeroitu kaakao, sokeroitu kaakaojauhe (mahdollisuus täydentää maininnalla vähärasvainen),
 • suklaa (mahdollisuus täydentää sanoilla sirote tai hiutaleet, kuorrute ja giandujapähkinä),
 • maitosuklaa, kermasta tai rasvattomasta maidosta valmistettu maitosuklaa (mahdollisuus täydentää sanoilla sirote tai hiutaleet, kuorrute ja giandujapähkinä),
 • vaalea maitosuklaa,
 • valkosuklaa,
 • täytesuklaa,
 • chocolate a la taza,
 • chocolate familiar a la taza,
 • suklaakonvehti tai praliini.

Kaakao- ja suklaatuotteiden merkinnöissä voi olla myös muita tietoja. Esimerkiksi muita kasvirasvoja kuin kaakaovoita sisältävien suklaatuotteiden merkinnöissä on luettava sisältää kaakaovoin lisäksi muita kasvirasvoja.

Maininnan on oltava samassa näkökentässä kuin ainesosaluettelo, siitä selvästi erillään. Suklaajauheen, sokeroidun kaakaon sekä suklaan, maitosuklaan, vaalean maitosuklaan, chocolate a la tazan ja chocolate familiar a la tazan merkinnöissä on mainittava kaakaokuiva-aineen kokonaisosuus. Lisäksi rasvattoman ja vähärasvaisen kaakaon sekä kaakaojauheen merkinnöissä on mainittava kaakaovoin osuus.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/36/EY

3.8.2000

-

EYVL L 197, 3.8.2000

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1137/2008

11.12.2008

-

EYVL L 311, 21.11.2000

Direktiiviin 2000/36/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1021/2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 1999/4/EY ja 2000/36/EY sekä neuvoston direktiivien 2001/111/EY, 2001/113/EY ja 2001/114/EY muuttamisesta komissiolle siirrettävien valtuuksien osalta. [EUVL L 287, 29.10.2013].

Viimeisin päivitys 20.05.2014

Top