EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Joukkotuhontarikokset, ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ja sotarikokset: tutkinta ja syytteeseenpano

Joukkotuhontarikokset, ihmisyyttä vastaan tehdyt rikokset ja sotarikokset: tutkinta ja syytteeseenpano

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2003/335/YOS – joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinta ja syytteeseenpano

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä luodaan puitteet EU-maiden välisen yhteistyön parantamiseksi joukkotuhontarikoksiin*, ihmisyyttä vastaan tehtyihin rikoksiin* tai sotarikoksiin* syyllistyneiden tai niistä epäiltyjen henkilöiden tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU-maiden on ilmoitettava lainvalvontaviranomaisille, kun on aihetta epäillä, että oleskeluluvan hakija on syyllistynyt joihinkin edellä mainituista rikoksista. Viranomaiset voivat sitten aloittaa rikosoikeudellisen menettelyn EU-maassa tai kansainvälisissä rikostuomioistuimissa.
  • EU-maiden on autettava toisiaan rikosten tutkinnassa ja syytteeseenpanossa. Ne voivat tarvittaessa perustaa toimivaltaisiin lainvalvontaviranomaisiin erityisiä yksiköitä auttamaan tutkinnassa ja syytteeseenpanossa.
  • EU-maiden on yhteensovitettava toimia, joita toteutetaan sellaisten henkilöiden tutkimiseksi ja syytteeseen panemiseksi, joiden epäillään tehneen edellä mainittuja rikoksia tai osallistuneen niiden tekemiseen. Joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston yhteyspisteet tapaavat säännöllisin väliajoin vaihtaakseen tietoja kokemuksista, käytännöistä ja menetelmistä. Kokoukset voidaan pitää Euroopan oikeudellisen verkoston kokousten yhteydessä.
  • Päätöksen avulla pannaan täytäntöön kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö, jonka tavoitteena on varmistaa, että mikään edellä mainituista rikoksista ei jää rankaisematta.
  • Eurojust-verkosto auttaa tutkinta- ja syytteeseenpanoprosessissa.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätöstä on sovellettu 14. toukokuuta 2003 alkaen.

TAUSTAA

Ruandassa ja entisessä Jugoslaviassa tehtyjen joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten jälkeen kansainväliset rikostuomioistuimet ovat tutkineet, panneet syytteeseen ja tuoneet oikeuden eteen rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä. Näiden rikosten tutkinnan ja syytteeseenpanon onnistuminen edellyttää kuitenkin tiivistä kansainvälistä yhteistyötä.

KESKEISET TERMIT

* Joukkotuhontarikos: teko, jonka tarkoituksena on kansallisen, etnisen, rodullisen tai uskonnollisen ryhmän hävittäminen kokonaan tai osittain.

* Ihmisyyttä vastaan tehty rikos: teko, joka tehdään osana siviiliväestöön kohdistuvaa laajamittaista tai järjestelmällistä hyökkäystä.

* Sotarikos: teko, joka rikkoo humanitaarista oikeutta (esim. Geneven yleissopimukset), kuten esimerkiksi sotavankien kaltoinkohtelu, panttivankien surmaaminen tai kaupunkien tai kylien tuhoaminen.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2003/335/YOS, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, joukkotuhontarikosten, ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten ja sotarikosten tutkinnasta ja syytteeseenpanosta (EUVL L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Viimeisin päivitys: 28.06.2016

Top