EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Euroopan unionin oikeuslähteet

Euroopan unionin oikeuslähteet

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 216 artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artikla

EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN (SEUT) 207, 216 JA 288 ARTIKLAN TARKOITUS

  • SEUT:n 207 artiklassa määritetään EU:n kauppapolitiikan oikeusperusta ja vahvistetaan menettelyt, joita on noudatettava, kun tehdään kaupan eri osa-alueita koskevia päätöksiä.
  • SEUT:n 216 artiklassa esitetään, millä edellytyksillä EU voi tehdä sopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa.
  • SEUT:n 288 artiklassa määritetään erityyppiset säädökset, joita EU voi hyväksyä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli primaarioikeuden, johdetun oikeuden ja täydentävän oikeuden lähteisiin (ks. normihierarkia).

Primaarilainsäädäntö

Johdettu oikeus

Johdettu oikeus koostuu yksipuolisista säädöksistä, jotka voidaan jakaa kahteen ryhmään:

EU:n ulkopuolisten maiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa tehdyt kansainväliset sopimukset ovat myös keskeinen osa EU:n oikeutta. Ne on erotettu primaarilainsäädännöstä ja johdetusta oikeudesta, ja ne muodostavat sui generis -luokan. Joidenkin Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden mukaan niillä voi olla suora vaikutus ja niiden oikeudellinen arvo on suurempi kuin johdetun oikeuden, jonka on näin ollen oltava niiden mukainen.

Täydentävät oikeuslähteet

Täydentäviä oikeuslähteitä ovat oikeuden osat, joita ei erityisesti mainita perussopimuksissa. Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat:

  • Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
  • kansainvälinen oikeus, jota unionin tuomioistuin hyödyntää usein oikeuskäytännössään ja viittaa kirjoitettuun oikeuteen, tapoihin ja yleiseen käytäntöön
  • yleiset oikeusperiaatteet – kirjoittamattomia oikeuslähteitä, jotka perustuvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Unionin tuomioistuin voi niiden avulla panna täytäntöön sääntöjä useilla aloilla, joita ei mainita perussopimuksissa.

ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – II osasto – Yhteinen kauppapolitiikka – 207 artikla (aiempi EY-sopimuksen 133 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Viides osa – Unionin ulkoinen toiminta – V osasto – Kansainväliset sopimukset – 216 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 144)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Kuudes osa – Toimielinjärjestelmää ja varainhoitoa koskevat määräykset – I osasto – Institutionaaliset määräykset – 2 luku – Unionin säädökset, hyväksymismenettelyt ja muita määräyksiä – 1 jakso – Unionin säädökset – 288 artikla (aiempi EY-sopimuksen 249 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 171–172)

Viimeisin päivitys: 13.03.2020

Top