EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU:n oikeuden kirjoittamattomat oikeuslähteet: täydentävä oikeus

EU:n oikeuden kirjoittamattomat oikeuslähteet: täydentävä oikeus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 19 artikla

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN 19 ARTIKLAN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Mitä täydentävä oikeus tarkoittaa?

 • Toisin kuin primaarioikeus ja johdettu oikeus, täydentävä oikeus tarkoittaa kirjoittamattomia EU:n oikeuslähteitä.
 • Euroopan unionin tuomioistuin käyttää näitä lähteitä oikeudellisina normeina silloin kun primaarioikeudesta ja johdetusta oikeudesta ei löydy asiaa koskevia säännöksiä.

Mitä ovat täydentävät oikeuslähteet?

 • Täydentäviin oikeuslähteisiin kuuluvat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö*, kansainvälinen oikeus* ja yleiset oikeusperiaatteet. Nämä kolme oikeuslähdettä ovat osittain päällekkäisiä.
 • Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö
  • Euroopan unionin tuomioistuimelta vaaditaan EU:n oikeuden tulkinnassa usein luovuutta, jotta se voi täyttää primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden jättämät aukot.
  • Sen tuomioissa annetaan virallinen ja oikeudellisesti sitova tulkinta EU:n lainsäädännöstä. Siksi myös Euroopan unionin tuomioistuin itse nimittää niitä oikeuskäytännöksi.
 • Kansainvälinen oikeus
  • Euroopan unionin tuomioistuin hyödyntää kansainvälistä oikeutta (johon sisältyvät myös EU:n ja EU-maiden tekemät kansainväliset sopimukset) oikeuskäytännössään siinä määrin, kun kansainvälisen oikeuden säännöt koskevat EU:ta ja ovat yhteensopivia EU:n erityisrakenteen kanssa.
  • EU:n ja EU-maiden oikeudellisten sitoumusten lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin hyödyntää kansainvälistä oikeutta laatiessaan yleisiä oikeusperiaatteita.
 • Yleiset oikeusperiaatteet
  • Yleiset oikeusperiaatteet perustuvat Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Niiden ansiosta tuomioistuin on voinut ottaa käyttöön sääntöjä eri aloilla, joista ei ole määräyksiä perustamissopimuksissa.
  • EU:n yleiset oikeusperiaatteet voivat olla kaikkien EU-maiden oikeusjärjestelmille yhteisiä yleisperiaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Euroopan unionin tavoitteiden kanssa, tai EU:n omia oikeusperiaatteita, joissa on saatettu hyödyntää vain joissakin kansallisissa oikeusjärjestelmissä vahvistettuja periaatteita.

Perusoikeudet

 • Perusoikeudet (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla) muodostavat erityisen oikeuslähderyhmän, sillä ne sisältyvät
  • osittain primaarioikeuteen – SEU-sopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa tunnustetaan, että Euroopan unionin perusoikeuskirjalla on sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla, ja
  • osittain täydentävään oikeuteen – SEU-sopimuksen 6 artiklan 3 kohdassa tunnustetaan nimenomaisesti unionin oikeuden yleisiksi periaatteiksi ”ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa yleissopimuksessa taatut ja jäsenvaltioiden yhteisestä valtiosääntöperinteestä johtuvat perusoikeudet”.

KESKEISET TERMIT

Ennakkoratkaisu: Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu, joka annetaan vastauksena kansallisen tuomioistuimen kysymykseen, joka koskee EU:n lainsäädännön tulkintaa tai pätevyyttä ja jolla näin edistetään kyseisen lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista.
Oikeuskäytäntö: Aiempien ratkaisujen perusteella muodostettu oikeus.
Kansainvälinen oikeus: Säännöt, joita sovelletaan valtioiden tai kansakuntien välisiin tai keskinäisiin oikeussuhteisiin.

ASIAKIRJA

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – III osasto – Määräykset toimielimistä – 19 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 27)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Ensimmäinen osa – Periaatteet – I osasto – Unionin toimivallan jaottelu ja toimivallan alat – 6 artikla (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 52–53)

Viimeisin päivitys: 12.03.2018

Top