EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)

Eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY)

Kansainvälisten hankkeiden kehittäminen alueellisella ja paikallisella tasolla on ollut monimutkaista ja aikaa vievää ja edellyttänyt usein kansallisten hallitusten kahdenvälisiä sopimuksia. Eurooppalaiset alueellisen yhteistyön yhtymät (EAYY:t) otettiin käyttöön vuonna 2007 alueiden välisen työskentelyn edistämiseksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006 eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (EAYY).

TIIVISTELMÄ

EAYY:t ovat oikeushenkilöitä, jotka on perustettu helpottamaan rajat ylittävää, valtioiden tai alueiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa (EU). Ne antavat alueellisille ja paikallisille viranomaisille (mutta myös pienten tai suhteellisen keskitettyjen maiden kansallisille viranomaisille) ja eri jäsenmaiden muille julkisoikeudellisille laitoksille mahdollisuuden perustaa oikeudellisen aseman omaavia yhtymiä tuottamaan yhteisiä palveluja. Jäsenvaltioiden on suostuttava mahdollisten jäsenten osallistumiseen omissa maissaan.

Alkuperäistä lakia, asetusta (EY) N:o 1082/2006, muutettiin asetuksella 1302/2013 vuonna 2013 yhtymien perustamisen ja työskentelyn selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi.

Yleissopimus, alue ja tavoitteet

EAYY:n tavoitteet ja tehtävät on säädetty sen jäsenten aloitteesta perustetussa sitovassa yhteistyötä koskevassa yleissopimuksessa. EAYY voi toteuttaa EU:n tai minkä tahansa rajan ylittävän yhteistyöhankkeen yhteisrahoittamia ohjelmia EU:n rahoituksella tai ilman sitä. Pääsääntöisesti siinä on jäseniä kahdesta tai useammasta jäsenvaltiosta, vaikkakin erityiset säännöt pätevät naapurimaiden ja merentakaisten maiden ja alueiden (MMA:t) ollessa mukana toiminnassa. Yleissopimus määrittelee EAYY:n toiminnan ja keston sekä purkamisedellytykset. Yleissopimukseen sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa EAYY:llä on virallinen kotipaikka.

Perussääntö

Tämä sisältää seuraavanlaisia yksityiskohtaisia tietoja:

  • EAYY:n elimet, niiden toimivaltuudet ja niiden toiminta;
  • sen päätöksentekomenettelyt ja työkieli tai työkielet;
  • sen toiminta- ja henkilöstöjärjestelyt;
  • jäsenten rahoitusosuudet, kirjanpito-, tilintarkastus- ja talousarviosäännöt.

Oikeushenkilöllisyyden saaminen

EAYY ilmoittaa kymmenen työpäivän sisällä rekisteröimisestään tai sopimuksen ja perussäännön julkaisemisesta siinä maassa, jossa EAYY:llä on virallinen kotipaikka, alueiden komitealle (AK), joka ylläpitää rekisteriä yhtymistä. AK välittää tiedon EU:n julkaisutoimistolle, joka julkaisee ilmoituksen EAYY:n perustamisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1082/2006

1.8.2006

-

EUVL L 210, 31.7.2006

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 1302/2013

21.12.2013Soveltaminen: 22.6.2014

-

EUVL L 347, 20.12.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1299/2013 Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen tukemista Euroopan aluekehitysrahastosta koskevista erityissäännöksistä [Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20.12.2013].

Viimeisin päivitys 16.06.2014

Top