EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

SET-suunnitelma vähähiilisten teknologioiden kehittämiseksi

SET-suunnitelma vähähiilisten teknologioiden kehittämiseksi

Osana vähähiilisen talouden kehittämistä koskevaa strategiaansa Euroopan unioni (EU) on asettanut itselleen vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteet. Teknologialla voi olla keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa. SET-suunnitelma on EU:n energia- ja ilmastopolitiikan teknologiapilari.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle investoimisesta vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma) (KOM(2009) 519 lopullinen, 7.10.2009)

TIIVISTELMÄ

SUUNNITELMAN TARKOITUS

Euroopan strateginen energiateknologiasuunnitelma (SET-suunnitelma) pyrkii vauhdittamaan vähähiilisten teknologioiden kehitystä ja käyttöä vuoteen 2020 mennessä. Sillä edistetään yhteistyötä EU-maiden, yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, mikä voi taitojen ja resurssien yhdistämisen kautta vähentää kustannuksia. Se auttaa myös hankkeiden rahoituksessa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Eri energiamuodoille on laadittu eurooppalaiset teollisuusaloitteet. Osuus sähköstä, jonka ne voisivat tuottaa vuoteen 2020 mennessä, on annettu suluissa: tuuli (20 %), aurinkosähkö (15 %), bioenergia (14 %).
  • Euroopan sähköverkkoaloite on suunniteltu mahdollistamaan uusiutuvan energian hyödyntäminen 50 prosentissa Euroopan verkoista ja sovittamaan tehokkaasti yhteen tarjonta ja kysyntä vuoteen 2020 mennessä.
  • Hiilidioksidin talteenotto- ja varastointialoitteella pyritään tekemään mukana olevat teknologiat kaupallisesti elinkelpoisiksi.
  • Kestävyysperiaatteiden mukaisen ydinfissiota koskevan aloitteen tavoitteena on, että ensimmäiset neljännen sukupolven prototyypit ovat käytössä vuoteen 2020 mennessä.
  • Energiatehokkuusaloitteella pyritään varmistamaan, että 25-30 ”älykästä”kaupunkia (kaupungit, joiden hyödyntämä digitaaliteknologia mahdollistaa parempien julkisten palvelujen tarjoamisen kansalaisille sekä tehokkaamman resurssien käytön vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla) näyttää esimerkkiä siirtymisessä vähähiiliseen tulevaisuuteen.
  • Euroopan energiatutkimuksen yhteenliittymä edistää koordinoitua yhteistyötä kansallisten tutkimuslaitosten välillä yhteisten ohjelmien yhteydessä. Siihen kuuluu toimia tieteen ja tutkimuksen huippuosaamiskeskusten luomiseksi.
  • Komissio tutkii muita teknologiavaihtoehtoja, kuten meren uusiutuvat energialähteet (kuten tuulivoima, vuorovesivoimalat jne.), energian varastointi, uusiutuviin energialähteisiin perustuva lämmitys ja jäähdytys. Ydinalalla se pyrkii ratkaisemaan järjestelmien käyttöiän pidentämiseen ja ydinjätteen hävitykseen liittyviä haasteita.
  • EU tekee aktiivisesti yhteistyötä monien kansainvälisten kumppaniensa kanssa esimerkiksi EU:n kansainvälisen tiede- ja teknologiayhteistyön strategiafoorumissa.

Lisätietoja löytyy strategisen energiateknologiasuunnitelman verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energiateknologiat ja energia-alan innovointi (COM(2013) 253 final, 2.5.2013)

Viimeisin päivitys: 05.08.2015

Top