EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Hyljetuotteiden kauppa

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 1007/2009 hyljetuotteiden kaupasta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksessa säädetään hyljetuotteiden EU:n markkinoille saattamista koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Hyljetuotteita voidaan saattaa EU:n markkinoille vain, jos ne ovat peräisin inuiittiyhteisöjen* ja muiden alkuperäisyhteisöjen harjoittamasta hylkeenpyynnistä. Hylkeenpyynnin pitää
  • olla yhteisön harjoittamaa perinteistä hylkeenpyyntiä
  • olla yhteisön ruoansaannin ja toimeentulon edistämiseksi harjoittamaa hylkeenpyyntiä, eikä sitä saa harjoittaa ensisijaisesti kaupalliseen tarkoitukseen
  • huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja ottaa huomioon yhteisön elämäntapa ja hylkeenpyynnin toimeentuloa edistävä tarkoitus.
 • Markkinoille saatettavalla hyljetuotteella on oltava todistus osoituksena kaikkien edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä.
 • Todistuksia myöntävät Euroopan komission valtuuttamat elimet.
 • Matkailijat ja heidän perheensä voivat tuoda EU:hun henkilökohtaiseen käyttöönsä tarkoitettuja hyljetuotteita. Jos tuotteet saapuvat EU:n alueelle myöhemmin, matkailijoilla on oltava tuotteista asianmukaiset asiakirjat.
 • Jos komissiolla on todisteita siitä, että tuotteet ovat peräisin kaupalliseen tarkoitukseen harjoitetusta hylkeenpyynnistä, se voi kieltää tai rajoittaa niiden saattamista EU:n markkinoille.
 • Komissio ilmoittaa kansalaisille, toimivaltaisille viranomaisille ja tulliviranomaisille ehdot, joiden mukaisesti hyljetuotteita voidaan saattaa EU:n markkinoille.
 • EU-maiden on annettava komissiolle kertomus asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista 31. joulukuuta 2018 mennessä ja sen jälkeen aina neljän vuoden välein.
 • Komissio antaa vuoden sisällä kansallisten kertomusten vastaanottamisesta yleiskertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ensimmäinen kertomus annetaan 31. joulukuuta 2019 mennessä.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 20. marraskuuta 2009 alkaen.

TAUSTAA

Hylkeitä pyydetään EU:ssa ja sen ulkopuolella monenlaisiin tarkoituksiin. Niistä saadaan lihaa, öljyä, hylkeenrasvaa, elimiä ja turkisnahkoja, ja niistä valmistetaan tavaroita, joihin kuuluvat niinkin erilaiset tuotteet kuin omega-3-kapselit ja vaatteet.

KESKEINEN TERMI

* Inuiitit: inuiittien asuinalueilla eli arktisilla ja subarktisilla alueilla, joilla inuiiteilla on tai on perinteisesti ollut alkuperäiskansan oikeudet ja edut, eläviä alkuperäiskansan jäseniä, jotka inuiitit tunnustavat kansaansa kuuluviksi. Niihin luetaan seuraavat ryhmät: Alaskan inuiitit (Iñupiat) ja jupikit, Kanadan inuiitit (Inuvialuit), Grönlannin inuiitit (Kalaallit) ja Venäjän jupikit.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1007/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, hyljetuotteiden kaupasta (EUVL L 286, 31.10.2009, s. 36–39)

Asetukseen (EU) N:o 1007/2009 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viittaustarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1850, annettu 13 päivänä lokakuuta 2015, yksityiskohtaisista säännöistä hyljetuotteiden kaupasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1007/2009 panemiseksi täytäntöön (EUVL L 271, 16.10.2015, s. 1–11)

Viimeisin päivitys: 31.03.2016

Top