EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tiivistelmien sanasto

KIERTOTALOUS

Kiertotalous on järjestelmä, jolla tuotteiden, materiaalien ja resurssien arvo säilytetään taloudessa mahdollisimman pitkään ja jätteiden syntyminen minimoidaan. Tämä tarkoittaa järjestelmää, jossa tuotteita käytetään uudelleen, korjataan, valmistetaan uudelleen tai kierrätetään.

Kiertotaloutta koskevilla toimilla edistetään myös muita EU:n keskeisiä painopisteitä, kuten vihreää elpymistä, ilmastonmuutoksen hillintää ja energiansäästöjä, luonnon monimuotoisuuden suojelua ja maailmanlaajuisia kestävää kehitystä koskevia toimia.

Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 kunnianhimoisen kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman. Siinä ilmoitettiin tuotteiden koko elinkaaren ajan sovellettavista 54 toimenpiteestä, joilla nopeutetaan EU:n siirtymistä kohti kiertotaloutta. Kaikki nämä toimenpiteet on hyväksytty.

Muiden toimien lisäksi tarkistettu EU:n jätelainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2018. Siinä asetettiin selkeät kierrätystavoitteet ja pitkän aikavälin suunnitelma nykyaikaisesta jätehuollosta. Tähän sisältyi seuraavaa:

 • yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystavoitteet
 • sitovat tavoitteet kaatopaikkojen rajoittamiseksi enimmäismäärään
 • toimenpiteet elintarvikejätteen ja merten roskaantumisen vähentämiseksi.

Myös vuonna 2018 esitettiin aloitteita, kuten EU:n muovistrategia, kiertotalouden kriittisiä materiaaleja koskeva kertomus, kertakäyttömuoveja koskevat säännöt ja ehdotettu lainsäädäntö veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (joka hyväksyttiin vuonna 2020).

Komissio hyväksyi maaliskuussa 2020 EU:n uuden kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman vuoden 2019 Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisenä osatekijänä. Tavoitteena on edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä siirtymällä puhtaaseen kiertotalouteen, palauttaa biologinen monimuotoisuus ja vähentää saastumista. Siihen sisältyy toimia, joilla

 • tehdään kestävistä tuotteista EU:n normi
 • annetaan enemmän valtaa kuluttajille ja julkisille ostajille
 • keskitytään aloihin, jotka käyttävät eniten luonnonvaroja ja joilla kiertotalouden mahdollisuudet ovat suuret, kuten
  • elektroniikka ja tieto- ja viestintätekniikka
  • akut ja ajoneuvot
  • pakkaukset, muovit ja tekstiilit
  • rakentaminen ja rakennukset
  • elintarvikkeet, vesi ja ravintoaineet
 • varmistetaan jätteiden määrän vähentäminen
 • saadaan kiertotalous toimimaan ihmisten, alueiden ja kaupunkien hyväksi
 • johdetaan maailmanlaajuisia kiertotaloutta koskevia pyrkimyksiä.

KS. MYÖS

Top