EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Elinikäinen oppiminen: eurooppalaiset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen: eurooppalaiset tutkinnot

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Suositus eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi

TIIVISTELMÄ

SUOSITUKSEN TARKOITUS

Suosituksella luodaan yhteinen järjestelmä, eurooppalainen tutkintojen viitekehys, joka auttaa EU-maita ja niiden koulutuslaitoksia, työnantajia ja kansalaisia vertailemaan tutkintoja EU:n koulutusjärjestelmien välillä. Työkalulla on keskeinen merkitys eurooppalaisten työmarkkinoiden kehittämisessä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys lisää pätevyyksien ja tutkintojen avoimuutta ja on siten tärkeä väline Erasmus+-ohjelman edistämisessä. Asiakirjojen vakiovaatimusten avulla eurooppalainen tutkintojen viitekehys täydentää myös Euroopan työnvälitysverkostoa (EURES) ja Europass-aloitetta, jotka molemmat auttavat eurooppalaisia löytämään työ- tai koulutuspaikkoja kaikkialta Euroopasta.
 • Sekä korkeakoulutuksen (yliopistot ja vastaavat laitokset) että ammatillisen koulutuksen kattava eurooppalainen tutkintojen viitekehys auttaa lisäämään työntekijöiden ja opiskelijoiden liikkuvuutta, koska tutkinnot tunnustetaan myös heidän kotimaansa ulkopuolella.
 • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys perustuu enemmän oppimistuloksiin kuin opiskelun kestoon. Tärkeimmät viitetasojen kuvaajat ovat
  • taidot (kyky soveltaa tietoja tehtävien suorittamiseen ja ongelmien ratkaisuun)
  • pätevyys (kyky käyttää tietoja tai taitoja työ- tai opintotilanteissa) ja
  • tiedot.
 • Eurooppalainen tutkintojen viitekehys käsittää 8 viitetasoa, jotka kuvaavat, mitä oppija tietää, ymmärtää ja pystyy tekemään. Esimerkiksi tasoa 1 (yleistiedot) sovelletaan henkilöön, jolla ei ole koulutusta, kun taas tasoa 8 (edistyneimmät tiedot), sovelletaan henkilöön, jolla on tohtorin tutkinto.
 • Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ei ole tarkoitus korvata kansallisia tutkintojen viitekehyksiä vaan pikemminkin helpottaa yhteistyötä niiden välillä. Jokaiseen eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen osallistuvaan maahan perustetaan eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kansallinen koordinointipiste, joka koordinoi täytäntöönpanoa kansallisella tasolla ja tiedottaa siitä, kuinka kansalliset tutkintojen viitekehykset vastaavat eurooppalaista tutkintojen viitekehystä.

TAUSTAA

Vuoden 1999 Bolognan julistus edisti koulutukseen liittyvää liikkuvuutta ja avoimuutta EU:ssa. Samalla Bolognan prosessi on tuonut EU:ta lähemmäksi vertailukelpoista, yhdenmukaista ja johdonmukaista korkeakoulutusjärjestelmää, joka on lisännyt vastaavien toimien tarvetta ammatillisen koulutuksen alalla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008 eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen perustamisesta elinikäisen oppimisen edistämiseksi (EUVL C 111, 6.5.2008, s. 1–7)

Viimeisin päivitys: 12.01.2016

Top