EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bolognan prosessi: eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustaminen

Bolognan prosessi: eurooppalaisen korkeakoulutusalueen perustaminen

Bolognan prosessin, joka käynnistettiin vuonna 1999 Bolognan julistuksella ja jota arvioidaan joka kolmas vuosi ministerikokouksessa, tavoitteena on esitellä vertailukelpoisempi, yhteensopivampi ja yhtenäisempi eurooppalainen korkeakoulujärjestelmä.

SÄÄDÖS

Bolognan julistus, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1999 - Euroopan opetusministereiden yhteinen julistus (Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Bolognan prosessin, joka käynnistettiin vuonna 1999 Bolognan julistuksella ja jota arvioidaan joka kolmas vuosi ministerikokouksessa, tavoitteena on esitellä vertailukelpoisempi, yhteensopivampi ja yhtenäisempi eurooppalainen korkeakoulujärjestelmä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Sen tavoitteena on luoda helposti tunnustettavat ja vertailukelpoiset korkeakoulututkinnot, edistää opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden liikkuvuutta ja varmistaa laadukas opetus ja oppiminen.
  • Tärkeimmät painopistealueet ovat elinikäinen oppiminen, työllistettävyys, rahoitus, tutkintorakenteet, kansainvälinen avoimuus, tiedonkeruu ja laadunvarmistus.
  • Tärkein tavoite prosessin ensimmäisen 10 vuoden ajan oli eurooppalaisen korkeakoulutusalueen (EHEA) perustaminen, joka käynnistettiin vuonna 2010 Budapest-Wien-julistuksella. Seuraavan vuosikymmenen ajan tavoitteet liittyvät EHEA:n konsolidointiin.
  • Prosessia toteutetaan parhaillaan 48 maassa, jotka yhdessä Euroopan komission kanssa muodostavat Bolognan prosessin jäsenet.
  • Prosessi ei ole kansallisille hallituksille tai yliopistoille pakollinen. Sen sijaan se on jokaisen allekirjoittajamaan tekemä vapaaehtoinen hallitustenvälinen sitoumus oman koulutusjärjestelmänsä uudistamiseksi.
  • Bolognan prosessi on ollut ennennäkemätön menestys alueellisen rajat ylittävän korkeakoulutuksen alan yhteistyön osalta, ja se on saanut huomiota myös muualla maailmassa. Vuoropuhelun luomisesta kansainvälisten kumppaneiden kanssa on siten tullut painopiste prosessin vahvistamiseksi. Neuvosto alleviivaa myös tämän tärkeyttä vuoden 2014 päätelmissään eurooppalaisen korkeakoulutuksen globaalista ulottuvuudesta.
  • Viimeisin ministerikokous pidettiin Yerevanissa, Armeniassa, 14.-15.5.2015. Seuraavan ministerikokouksen suunnitellaan kokoontuvan Ranskassa vuonna 2018.

TAUSTAA

Euroopan kulttuuriyleissopimukseen osallistuvat maat voivat osallistua eurooppalaiseen korkeakoulutusalueeseen, mikäli ne ilmaisevat aikomuksensa toteuttaa Bolognan prosessin tavoitteet omassa korkeakoulujärjestelmässään. Niiden olisi esitettävä tietoa myös siitä, miten periaatteet ja tavoitteet aiotaan panna täytäntöön.

Bolognan prosessi on yhdenmukainen EU:n koulutus 2020 -työohjelman ja kasvua ja työllisyyttä koskevan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa.

Lisätietoja on saatavana EHEA-verkkosivustolta.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppalainen korkeakoulutusalue vuonna 2015: Bolognan prosessin täytäntöönpanokertomus

Neuvoston päätelmät eurooppalaisen korkea-asteen koulutuksen globaalista ulottuvuudesta (EUVL C 28, 31.1.2014, s. 2-5).

Viimeisin päivitys: 23.07.2015

Top