EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europass lisää opiskeluun ja työntekoon liittyvää liikkuvuutta Euroopassa

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europass – tukea opiskeluun ja työntekoon Euroopassa' for an updated information about the subject.

Europass lisää opiskeluun ja työntekoon liittyvää liikkuvuutta Euroopassa

Vakiomuotoinen, maksuton asiakirjakokonaisuus, josta käy ilmi haltijan osaaminen ja tutkinnot ja joka on saatavissa sähköisessä muodossa 28 kielellä, voi auttaa kansalaisia löytämään työtä tai saamaan koulutusta missä tahansa Euroopassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2241/2004/EY, tehty 15 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass).

TIIVISTELMÄ

Vakiomuotoinen, maksuton asiakirjakokonaisuus, josta käy ilmi haltijan osaaminen ja tutkinnot ja joka on saatavissa sähköisessä muodossa 28 kielellä, voi auttaa kansalaisia löytämään työtä tai saamaan koulutusta missä tahansa Euroopassa.

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä perustetaan Euroopan unionin (EU) yhteiset puitteet, joiden avulla kansalaiset voivat osoittaa tutkintonsa ja pätevyytensä selkeästi ja helposti luomalla henkilökohtaisen koordinoidun asiakirjakokonaisuuden (Europass).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Europass on viiden asiakirjan ja sähköisen kansion kokonaisuus, joka voi sisältää kuvauksia suoritetuista opinnoista, virallisista tutkinnoista, työkokemuksesta, taidoista ja pätevyyksistä.

Se sisältää seuraavat asiakirjat:

Aloitteen tukena on internet-portaali, jossa kansalaiset voivat laatia omat ansioluettelonsa ja kielipassinsa ja tutustua muihin Europass-asiakirjoihin.

Europassin on sovittava yhteen muiden Euroopan sisäistä ja kansainvälistä liikkuvuutta edistävien välineiden kanssa ja täydennettävä niitä. Näitä ovat etenkin

Vuonna 2013 julkaistussa komission kertomuksessa todetaan, että Europassista olisi saatava joustavampi ja helppokäyttöisempi väline hyödyntämällä nykyaikaisen teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Sen mukaan järjestelmää olisi yksinkertaistettava ja siitä olisi kehitettävä kohdennetumpi, ajantasainen palvelu.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 2241/2004/EY

1.1.2005

-

EUVL L 390, 31.12.2004, s. 6-20

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Europass-aloitteen arviointi: Yhteisön yhteisistä puitteista tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseksi (Europass) tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen toinen arviointi (COM(2013) 899 final, 18.12.2013).

Viimeisin päivitys: 22.07.2015

Top