EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Korkea-asteen koulutus – EU:n ja kolmansien maiden välinen yhteistyö

Korkea-asteen koulutus – EU:n ja kolmansien maiden välinen yhteistyö

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA

Yhteistyön vahvistaminen kolmansien maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla – COM(2001)0385, final

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa vahvistetaan strategia ja määritetään säännöt, jotka koskevat EU:n ja kolmansien maiden välisen yhteistyön vahvistamista korkea-asteen koulutuksen alalla.

Tarkoituksena on

  • edistää EU:ta osaamiskeskuksena
  • tukea EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden uudistustoimia
  • edistää yhteisiä arvoja ja kulttuurien välistä ymmärrystä
  • tukea EU-maita ja niiden korkea-asteen oppilaitoksia kansainvälistymiseen tähtäävissä toimissaan ja
  • parantaa palvelujen ja henkilöresurssien laatua vastavuoroisen oppimisen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen avulla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Tiedonannossa esitettävällä strategialla pyritään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla kokemuksia, joita on saatu EU:ssa perustetuista ohjelmista. Yksi niistä on Erasmus+-ohjelma, jolla pyritään muun muassa lisäämään koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta luomalla kumppanuuksia EU:n ja kolmansien maiden korkeakoulujen välille.
  • Strategialla pyritään muodostamaan monenvälisiä verkkoja ja kumppanuuksia sellaisten maiden kanssa, joiden korkeakoulut vastaavat EU-maiden korkeakouluja, jotta kyseiset korkeakoulut voivat sopia seuraavista seikoista:
  • Strategiassa korostetaan, että jos halutaan, että EU:n ulkopuolisten maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla tehdyllä yhteistyöllä on todellista vaikutusta, pelkkä opiskelijavaihto ei riitä. Tarvitaan myös henkilöstövaihtoa sekä yhteisesti toteutettuja ohjelmia.
  • Strategiassa ehdotetaan, että EU:n markkinoimiseksi osaamiskeskuksena eri puolilla maailmaa vahvistetaan Eurooppa-opintojen tarjoamismahdollisuuksia muissa maissa laajentamalla Eurooppa-opintojen keskusten ja Jean Monnet -oppituolien (Euroopan yhdentymiseen erikoistuneiden opetusvirkojen) verkkoa.
  • Marie Skłodowska-Curie -toimet -ohjelmaa rahoitetaan Horisontti 2020 -aloitteesta, ja se täydentää tätä strategiaa edistämällä tutkijoiden ja tohtoriopiskelijoiden liikkuvuutta eri maiden välillä.

TAUSTAA

Eurooppalaiset korkeakoulut ovat saaneet paljon tunnustusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Ne ovat kehittäneet kansainvälisiä opetussuunnitelmia ja yhteisiä tutkintoja, rahoittaneet kansainvälisiä tutkimus- ja innovointihankkeita sekä tukeneet opiskelija-, henkilöstö- ja osaamisvaihtoa. Yhteistyöllä parannetaan koulutuksen laatua sekä edistetään innovointia ja lisätään työpaikkoja liikkuvuutta hyödyntämällä sekä tarjotaan henkilöstölle ja opiskelijoille mahdollisuuksia avartaa näkemyksiään.

KESKEISET TERMIT

*Eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä: opintosuorituksia koskeva järjestelmä, jolla pyritään helpottamaan opiskelijoiden liikkumista eri maiden välillä. Se on otettu käyttöön suurimmassa osassa eurooppalaisen korkeakoulutusalueen maista ja myös monissa muissa maissa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteistyön vahvistamisesta kolmansien maiden kanssa korkea-asteen koulutuksen alalla (COM(2001)0385, final, 18.7.2001)

Viimeisin päivitys: 26.10.2015

Top