Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

EU:n ja Intian välinen tiede- ja teknologiayhteistyö

Go to the summaries’ table of contents

EU:n ja Intian välinen tiede- ja teknologiayhteistyö

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJOISTA:

Sopimus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä

Neuvoston päätös 2002/648/EY Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

Sopimus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

Neuvoston päätös 2009/501/EY sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus

Neuvoston päätös (EU) 2015/1788 Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta

PÄÄTÖSTEN JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

 • Sopimuksella luodaan viralliset puitteet yhteistyölle, jonka tavoitteena on edistää ja helpottaa toimintaa EU:n ja Intian välisillä yhteisen edun mukaisilla tieteen ja teknologian aloilla.
 • Mainitut kolme päätöstä koskevat sopimuksen tekemistä (päätös 2002/648/EY), ja sen nojalla neuvosto hyväksyi sopimuksen tekemisen Euroopan yhteisön puolesta (nykyinen Euroopan unioni) ja sen perättäisiä jatkamisia vuonna 2009 (päätös 2009/501/EY) ja vuonna 2015 (päätös (EU) 2015/1788).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Sopimuksen mukainen yhteistoiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • molemminpuolinen etu
 • vastavuoroinen mahdollisuus osallistua kummankin sopimuspuolen toteuttamiin toimiin
 • tietojen oikea-aikainen vaihto
 • teollis- ja tekijänoikeuksien asianmukainen suojaaminen.

Yhteistoiminnan alat

Sopimus kattaa kaikki tutkimukseen, teknologiseen kehittämiseen ja esittelyyn (TTK) liittyvät toiminnot.

Toimet

Yhteistoimintaa voidaan toteuttaa muun muassa seuraavissa muodoissa:

 • Intian tutkimusyksiköiden osallistuminen EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman TTK-hankkeisiin ja EU:hun sijoittautuneiden tutkimusyksiköiden vastavuoroinen osallistuminen Intian hankkeisiin vastaavilla aloilla
 • Yhteiset TTK-hankkeet;
 • tutkijoiden ja teknisten asiantuntijoiden vierailut ja vaihdot;
 • tieteellisten seminaarien, konferenssien, symposiumien ja työryhmätapaamisten järjestäminen yhdessä sekä asiantuntijoiden osallistuminen näihin toimintoihin
 • yhteistyötutkimukset yhteisistä TTK-hankkeista saatujen tulosten levittämiseen/kokemusten vaihtoon;
 • laitteiden ja aineistojen vaihto ja yhteiskäyttö, mukaan lukien kehittyneiden tutkimuslaitteistojen jaettu käyttö;
 • tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön kannalta olennaisia käytäntöjä, lakeja, asetuksia ja ohjelmia koskevan tiedon vaihto.

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus allekirjoitettiin alun perin 14. lokakuuta 2002 viiden vuoden ajaksi. Sopimuksen voimassaoloa on jatkettu kahdesti, vuonna 2015 viidellä vuodella.

TAUSTAA

Perusta EU:n ja Intian väliselle laajemmalle poliittiselle yhteistyölle on vuonna 1994 tehty yhteistyösopimus, jolla suhteita laajennettiin ensi kertaa kauppa- ja talousyhteistyön ulkopuolelle.

Lisätietoja:

Lisätietoja tutkimus- ja innovointiyhteistyöstä Intian kanssa:

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2015/1788, annettu 1 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisesta (EUVL L 260, 7.10.2015, s. 18–19)

Sopimus, jolla uusitaan EY:n ja Intian välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (EYVL L 171, 1.7.2009, s. 19–26)

Neuvoston päätös 2009/501/EY, tehty 19 päivänä tammikuuta 2009, sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välinen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus (EUVL L 171, 1.7.2009, s. 17–18)

Sopimus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä (EYVL L 213, 9.8.2002, s. 30–37)

Neuvoston päätös 2002/648/EY, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä (EUVL L 213, 9.8.2002, s. 29)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan hallituksen välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen uusimisen voimaantulosta (EUVL L 89, 6.4.2016, s. 1)

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan yhteistyösopimus kumppanuudesta ja kehityksestä - Yhteisön julistus tariffitarkistuksista - Yhteisön ja Intian julistus (EYVL L 223, 27.8.1994, s. 24–34)

Viimeisin päivitys: 29.05.2018

Top