EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen

Rikoshyödyn jäädyttäminen ja menetetyksi tuomitseminen

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2014/42/EU rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa

TIIVISTELMÄ

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Sen tarkoituksena on tehdä kansallisille viranomaisille helpommaksi tuomita menetetyksi ja jäädyttää rikoshyöty* ja rikoksentekovälineet* EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Siinä vahvistetaan vähimmäissäännöt joiden nojalla omaisuus ja rikoksentekovälineet voidaan jäädyttää niiden mahdollista myöhempää menetetyksi tuomitsemista varten.

Direktiiviä sovelletaan rikoksiin, jotka esiintyvät EU-lainsäädännössä ja jotka on lueteltu direktiivin 3 artiklassa.

Rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisen (rikoksen johdosta annetun tuomion seurauksena) lisäksi 4 artiklassa sallitaan rikoshyödyn ja rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitseminen myös sellaisissa tapauksissa, joissa epäilty tai syytetty on sairas tai paennut (kun epäillyn tai syytetyn henkilön on mahdotonta ottaa osaa rikosoikeudelliseen menettelyyn pidemmän aikaa, minkä seurauksena menettely ei voi jatkua normaaleissa olosuhteissa eikä rikostuomiota ole mahdollista antaa).

5 artiklassa määritellään laajennettua menetetyksi tuomitsemista koskevat tarkemmat säännöt, jotka tekevät menetetyksi tuomitsemisen helpommaksi, kun tuomari on vakuuttunut, että kyseinen omaisuus on peräisin rikollisesta toiminnasta.

Direktiivin 6 artiklassa sallitaan epäillyn tai syytetyn suoraan tai välillisesti kolmannelle osapuolelle siirtämän tai kolmannen osapuolen suoraan tai välillisesti epäillyltä tai syytetyltä hankkiman rikoshyödyn menetetyksi tuomitseminen tapauksissa, joissa kolmas osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että se oli seurausta rikoksesta.

10 artiklan mukaan EU-maiden on hallinnoitava jäädytettyjä varoja asianmukaisella tavalla (esimerkiksi perustamalla omaisuuden hoitoon erikoistuneita toimistoja), jotta varat eivät menetä taloudellista arvoaan ennen kuin ne tuomitaan menetetyiksi.

Irlanti osallistuu tämän direktiivin antamiseen, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta (1) ja Tanska eivät osallistu.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi tuli voimaan 19. toukokuuta 2014. EU-maiden on määrä saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 4. lokakuuta 2016.

KESKEISET TERMIT

* Rikoshyöty: rikosten tuottama taloudellinen etu.

* Rikoksentekovälineet: välineet, joita on käytetty rikosten tekemiseen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/42/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikoksentekovälineiden ja rikoshyödyn jäädyttämisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta Euroopan unionissa (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 39–50)

Direktiiviin 2014/42/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 07.01.2016(1) Yhdistynyt kuningaskunta eroaa Euroopan unionista, ja siitä tulee 1.2.2020 alkaen kolmas maa (EU:n ulkopuolinen maa).

Top