EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Parempi suojelu väkivallan uhreille

Parempi suojelu väkivallan uhreille

Väkivallan, erityisesti kotiväkivallan ja vainoamisen, uhrit voivat saada samanlaista suojelua rikollisia vastaan missä tahansa EU-maassa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 606/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta

TIIVISTELMÄ

Väkivallan, erityisesti kotiväkivallan ja vainoamisen, uhrit voivat saada samanlaista suojelua rikollisia vastaan missä tahansa EU-maassa.

ASETUKSEN TARKOITUS

Asetuksella otetaan käyttöön yksinkertainen vahvistamismenettely, jonka myötä yhdessä EU-maassa annettu pidätys-, suojelu- tai lähestymiskieltomääräys tunnustetaan nopeasti ja yksinkertaisesti koko EU:ssa.

Se toimii yhdessä direktiivin 2011/99/EU kanssa, jossa vahvistetaan mekanismi, jolla yhdessä EU-maassa suojelumääräyksen saanut henkilö voi pyytää EU:n laajuisen suojan antavaa eurooppalaista suojelumääräystä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Suojeltavan henkilön, joka haluaa saada suojelua toisessa EU-maassa, on toimitettava kyseisen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat asiakirjat:

  • voimassa oleva suojelutoimenpide,
  • alkuperäjäsenmaan antama todistus,
  • tarvittaessa alkuperäjäsenmaan antama käännös todistuksesta monikielisellä vakiolomakkeella.

Todistuksen voimassaolo toisessa EU-maassa on rajoitettu 12 kuukauteen todistuksen laatimispäivästä lukien, vaikka suojelumääräys olisi kestoltaan pidempi.

Todistuksen myöntäminen edellyttää, että vaaraa aiheuttavalle henkilölle on ilmoitettu, mikäli mahdollista, suojelutoimenpiteestä alkuperäjäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Hänelle on myös ilmoitettava todistuksen laatimisesta ja sen vaikutuksesta.

Jos suojelutoimenpiteen tosiasiatietoihin on tarpeen tehdä tarkistuksia, jotta suojelutoimenpide voisi tulla sovellettavaksi kyseisessä EU-maassa, tarkistukset tehdään kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti. Vaaraa aiheuttavalle henkilölle on ilmoitettava tarkistuksista.

Tunnustamisesta tai täytäntöönpanosta voidaan kieltäytyä vaaraa aiheuttavan henkilön hakemuksesta, jos tunnustaminen on

  • selvästi vastoin vastaanottavan jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita,
  • ristiriidassa kyseisessä EU-maassa annetun tai tunnustetun tuomion kanssa.

MILLOIN ASETUSTA SOVELLETAAN?

11. tammikuuta 2015 alkaen.

Lisätietoja:

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EU) N:o 606/2013

19.7.2013

-

EUVL L 181, 29.6.2013, s. 4-12

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/99/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, eurooppalaisesta suojelumääräyksestä (EUVL L 338, 21.12.2011, s. 2-18)

Viimeisin päivitys: 10.06.2015

Top