EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maahanmuutto - EU:n lähestymistapa

Maahanmuutto - EU:n lähestymistapa

Euroopan muuttoliikeagenda - COM(2015) 240 final

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan muuttoliikeagenda (COM(2015) 240 final, 13.5.2015)

TIIVISTELMÄ

TIEDONANNON TARKOITUS

Siinä kehitetään konkreettisia toimenpiteitä maahanmuuton hallitsemiseksi paremmin varmistamalla, että kaikki EU-maat ottavat vastaan oman oikeudenmukaisen osuutensa maahanmuuttajista ja turvapaikanhakijoista.

Sillä pyritään parantamaan EU:n yhteistyötä kolmansien maiden kanssa tarkastelemalla EU:n muuttoliikepolitiikan ulkoista ja sisäistä ulottuvuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Lyhyen aikavälin ensisijaiset tavoitteet

Välittömät toimet uusien ihmishenkien menetyksen välttämiseksi Välimerellä:

etsintä- ja pelastustoimien lisääminen Välimerellä

toimien kohdistaminen salakuljettajien verkostoihin, jotka käyttävät hyväksi haavoittuvassa asemassa olevia siirtolaisia

objektiivisten perusteiden käyttäminen maahanmuuttajien sisäisissä siirroissa ja uudelleensijoittamisessa jäsenmaiden kesken

tiivis työskentely Afrikan maiden kanssa maahanmuuttovirran vähentämiseksi

apu EU-maille, jotka vastaanottavat uudet tulijat.

Keskipitkän aikavälin / pitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet

EU:n muuttoliikepolitiikan kaikkien näkökohtien parempi hallinta:

Laittoman maahanmuuton houkuttelevuuden vähentäminen

tehdään yhteistyötä kumppanimaiden kanssa, jotta voidaan puuttua perimmäisiin syihin, jotka ajavat ihmiset lähtemään Eurooppaan

hajotetaan salakuljettajien ja ihmiskauppiaiden verkostot

parannetaan EU:n toimia laittomien siirtolaisten palauttamiseksi.

Rajaturvallisuuden parantaminen

otetaan käyttöön menettelyitä, joilla lisätään turvallisuutta kaikilla EU:n ulkorajoilla

hyödynnetään paremmin teknologiaa

tuetaan nykyistä rajavalvontaa.

EU:n turvapaikkapolitiikan parantaminen

kehitetään selkeä turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmä, jossa vastaanottovastuu jaetaan oikeudenmukaisemmin kaikkien EU-maiden välillä.

Laillista muuttoliikettä koskevan uuden politiikan kehittäminen

houkutellaan lähinnä työntekijöitä, joiden ammattitaitoja EU tarvitsee sen oman työikäisen väestön vähentyessä.

Lisää

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Euroopan turvallisuusagenda (COM(2015) 185 final, 28.4.2015)

Viimeisin päivitys: 26.08.2015

Top