Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Turvapaikanhakijoiden elinolosuhteita koskevat EU:n säännöt

Turvapaikanhakijoiden elinolosuhteita koskevat EU:n säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2013/33/EU kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevista vaatimuksista

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivillä otetaan käyttöön hakemuksensa käsittelyä odottavien, kansainvälistä suojelua* hakevien henkilöiden eli turvapaikanhakijoiden tai toissijaista suojelua* hakevien henkilöiden elinolosuhteita (tai vastaanottoa) koskevat Euroopan unionin (EU) säännöt. Sääntöjen pitäisi auttaa vähentämään ihmisten siirtymistä maasta toiseen elinolosuhteiden erojen takia.
 • Direktiivin tavoitteena on taata turvapaikanhakijoille kohtuulliset elinolosuhteet EU:ssa ja varmistaa heidän ihmisoikeuksiensa kunnioittaminen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Keitä direktiivi koskee?

Direktiiviä sovelletaan kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin ja heidän perheisiinsä, mukaan lukien

 • avio- ja avopuolisot,
 • alle 18-vuotiaat lapset,
 • muut perheenjäsenet (esim. alle 18-vuotiaan hakijan vanhemmat).

EU:n vaatimusten mukaiset vastaanotto-olosuhteet

Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa hakijoiden vastaanotto-olosuhteet EU:n alueella. Näihin olosuhteisiin kuuluvat

 • majoitus,
 • ruoka ja vaatetus,
 • rahalliset etuudet,
 • kohtuullinen elintaso ja
 • lääketieteellinen ja psykologinen hoito.

Muut takeet

Perusvastaanotto-olosuhteiden lisäksi EU-maiden on huolehdittava siitä, että

 • hakijat pääsevät työmarkkinoille 9 kuukauden kuluessa,
 • alle 18-vuotiaat voivat käydä koulua.

Haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt

 • Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten lasten, vammaisten tai hyväksikäytön uhrien, tarpeet on arvioitava yksilöllisesti.
 • Erityisiä sääntöjä sovelletaan lapsiin, ilman huoltajaa oleviin lapsiin sekä kidutuksen ja väkivallan uhreihin.
 • Haavoittuvassa asemassa olevilla turvapaikanhakijoilla on oltava mahdollisuus saada psykologista hoitoa.
 • Ilman huoltajaa olevan lapsen hakiessa turvapaikkaa hänen on saatava avukseen pätevä edustaja. Ensisijaisesti on aina otettava huomioon lapsen etu ja perheen yhtenäisyys.

Turvapaikanhakijan säilöönotto

Hakijaa ei pitäisi ottaa säilöön vain siitä syystä, että hän hakee kansainvälistä suojelua. Siihen olisi turvauduttava viimeisenä keinona, josta päätetään tapauskohtaisesti.

Mielivaltaisen säilöönoton välttämiseksi direktiivissä esitetään tyhjentävä luettelo säilöönottoperusteista.

Direktiivissä myös

 • rajoitetaan säilöönoton kestoa,
 • rajoitetaan haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ja erityisesti lasten säilöönottoa,
 • annetaan oikeudelliset takeet (esim. maksuton oikeusapu ja tietojen antaminen kirjallisena haettaessa muutosta säilöönottomääräykseen),
 • säädetään säilöönottoyksiköissä noudatettavista vastaanotto-olosuhteista, kuten mahdollisuudesta ulkoiluun ja mahdollisuudesta olla yhteydessä asianajajaan, valtioista riippumattomiin järjestöihin ja perheenjäseniin.

Direktiivillä 2013/33/EU kumottiin direktiivi 2003/9/EY alkaen 21. heinäkuuta 2015.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 19. heinäkuuta 2013 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 21. heinäkuuta 2015 mennessä.

TAUSTAA

EU on toiminut Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän perustamisen puolesta. Vuoden 2013 jälkeen on annettu joukko uusia säädöksiä yhteisen turvapaikkajärjestelmän toiminnan kehittämiseksi.

* KESKEISET TERMIT

Kansainvälinen suojelu: pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema.

Toissijainen suojeluasema: voidaan myöntää EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle, jolle ei voida myöntää pakolaisasemaa mutta joka on vaarassa joutua kärsimään vakavaa haittaa, jos hänet palautetaan alkuperämaahan.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96–116)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston direktiivi 2003/9/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 31, 6.2.2003, s. 18–25)

Viimeisin päivitys: 31.10.2016

Top