Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ilmastonmuutosta kestävä Eurooppa sopeuttamalla

Ilmastonmuutosta kestävä Eurooppa sopeuttamalla

Tiedonannossa esitellään EU-strategia, jolla Euroopasta tehdään ilmastonmuutosta paremmin kestävä joustavasti ja priorisoimalla edullisia ratkaisuja. Siinä asetetaan useita sopeutumistoimia, joilla parannetaan EU:n kykyä vastata ilmastonmuutoksen vaikutuksiin kaikilla tasoilla.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. COM(2013) 216 lopullinen, 16.4.2013.

TIIVISTELMÄ

Ilmaston lämpenemisen vaikutuksen ovat nähtävissä jo ympäri maailmaa, ja maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamista on jatkettava ilmastonmuutoksen hillitsemistoimin. EU:lle tämä tarkoittaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 20 %:lla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tämä on ensimmäinen askel kohti sovittua vähennystavoitetta, joka on 80-95 % vuoteen 2050 mennessä.

EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi täydentää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitetta. Siinä ehdotetaan useita ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi.

Strategiassa painotetaan, että sopeuttamisesta on monenlaisia etuja. Arvioiden mukaan jokaista tulvasuojeluun käytettyä euroa kohden voitaisiin välttää vahingoista aiheutuvat kuuden euron kustannukset.

Strategiaa on täydennetty maaliskuussa 2012 perustetulla Euroopan ilmastonmuutosportaalilla (Climate-ADAPT), jonka avulla voidaan yhdistää EU:n sopeutumistoimia koskevat uusimmat tiedot poliittisen päätöksenteon tukivälineisiin.

Kahdeksan toimea

Strategiassa asetetuilla toimilla pyritään edistämään sopeutumista EU:ssa parantamalla päätöksentekoa ja kohdentamalla toimet tärkeimmille herkille aloille:

  • Kannustetaan kaikkia jäsenvaltioita laatimaan kokonaisvaltaiset sopeutumisstrategiat
  • Myönnetään ympäristönsuojelun LIFE-ohjelmasta rahoitusta valmiuksien kehittämisen tukemiseen ja sopeutumistoimien tehostamiseen Euroopassa
  • Sisällytetään sopeutuminen kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen Mayors Adapt-aloitteen kautta
  • Tietämyksessä olevien aukkojen täyttäminen
  • Kehitetään edelleen CLIMATE-ADAPT-ilmastonmuutosportaalia keskitetyksi ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan tiedon tietopisteeksi Euroopassa
  • Virtaviivaistetaan sopeutuminen EU:n politiikoissa ja lainsäädännössä saattamalla maatalous-, kalastus- ja aluekehityspolitiikat sekä muut politiikat ” ilmastokestäviksi
  • Parannetaan infrastruktuurien kestävyyttä
  • Edistetään vakuutus- ja muita rahoitustuotteita ilmastokestävien investointi- ja liiketoimintapäätösten varmistamiseksi.

Hallinto ja rahoitus

Sopeutumisstrategia edellyttää politiikkojen koordinointia ja EU-maiden välistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden edustajista koostuvan EU:n ilmastonmuutoskomitean kautta. Siinä myös suositellaan lisäämään rahoitusmahdollisuuksia EU-rahastojen ja -ohjelmien kautta pyrittäessä tekemään Euroopasta ilmastonmuutoksen kestävä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Valkoinen kirja - Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä (2009).

Viimeisin päivitys: 08.06.2014

Top