Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

YK:n ilmastoneuvottelut: Kioton pöytäkirja – ensimmäinen velvoitekausi

YK:n ilmastoneuvottelut: Kioton pöytäkirja – ensimmäinen velvoitekausi

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston päätös 2002/358/EY ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä EU:n puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti

TIIVISTELMÄ

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Päätöksellä EU hyväksyy oikeudellisesti ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (UNFCCC) mukaisen Kioton pöytäkirjan. Siinä myös vahvistetaan, että EU ja ne 15 maata, jotka olivat säädöksen antamisajankohtana EU:n jäseniä (EU-15-maat), noudattavat antamiaan sitoumuksia vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 8 prosenttia vuoden 1990 tasosta koko EU:ssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Koska Kioton pöytäkirjassa annetaan maaryhmille mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa yhteisesti, EU:n ja EU-maiden päästöjen vähentämistä koskeva 8 prosentin kokonaistavoite jaettiin oikeudellisesti sitoviin kansallisiin tavoitteisiin, jotka on suhteutettu kunkin maan senhetkiseen vaurauteen.
 • Päätöksessä vahvistettiin EU-15-maiden päästörajoitukset tai -vähennykset vuosiksi 2008–2012. Ne ovat seuraavat:
  • EU vähentää kokonaispäästöjään 92 prosenttiin vuoden 1990 tasosta
  • kahdeksan maata vähentää päästöjä 72 prosentista (Luxemburg) 94 prosenttiin (Alankomaat) vuoden 1990 tasosta
  • viidellä maalla on lupa lisätä päästöjään 104 prosentista (Ruotsi) 127 prosenttiin (Portugali) vuoden 1990 tasosta
  • kaksi maata (Ranska ja Suomi) voivat säilyttää nykyisen päästötasonsa (100 prosenttia).
 • Vastaavia erillisiä tavoitteita on asetettu niille maille, jotka liittyivät EU:hun Kioton pöytäkirjan hyväksymisen jälkeen, lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa, joilla ei ole päästötavoitteita.
 • EU ja EU-maat ovat noudattaneet Kioton pöytäkirjan mukaisia sitoumuksiaan ensimmäisellä velvoitekaudella (2008–2012).
 • Jotta siirtymä Kioton pöytäkirjan ensimmäisestä kaudesta vuonna 2020 alkavaan maailmanlaajuiseen sopimukseen tapahtuisi saumattomasti, 37 teollisuusmaata ja EU sopivat toisesta velvoitekaudesta. Kautta 2013–2020 koskevat järjestelyt hyväksyttiin Dohan ilmastonmuutoskonferenssissa joulukuussa 2012.

TAUSTAA

Kioton pöytäkirja oli joulukuussa 2015 pidettyyn Pariisin ilmastokokoukseen saakka maailman ainoa oikeudellisesti sitova kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissopimus. Vuonna 1997 hyväksytyssä Kioton pöytäkirjassa siihen osallistuvat teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, fluorihiilivety, perfluorihiilivety ja rikkiheksafluoridi) kokonaispäästöjä ensimmäisellä velvoitekaudella (2008–2012) keskimäärin viidellä prosentilla vuoden 1990 tasosta.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Päätös tuli voimaan 2. toukokuuta 2002.

TAUSTAA

Kioton pöytäkirjan mukaista ensimmäistä velvoitekautta (2008–2012) käsittelevä Euroopan komission verkkosivusto.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2002/358/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sekä sen velvoitteiden täyttämisestä yhteisesti (EYVL L 130, 15.5.2002, s. 1–3)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2015/1339, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2015, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjaan tehdyn Dohan muutoksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta ja siihen perustuvien velvoitteiden yhteisestä täyttämisestä (EUVL L 207, 4.8.2015, s. 1–5)

Viimeisin päivitys: 08.02.2016

Top