Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohti kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa EU:n puolustus- ja turvallisuusalaa

Kohti kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa EU:n puolustus- ja turvallisuusalaa

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksia Euroopan unionin (EU) puolustus- ja turvallisuusalan kilpailukyvyn parantamiseksi.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Kohti kilpailukykyisempää ja tehokkaampaa puolustus- ja turvallisuusalaa (COM(2013) 542 lopullinen, 24.7.2013 - ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Euroopan komissio on ehdottanut uutta strategiaa Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi, sentutkimiseksi, kuinka muut alat, kuten energia-ala, avaruusala ja kaksikäyttöteknologia (siviili- ja sotilaskäyttö) voivat myötävaikuttaa Euroopan puolustusvoimavaroihin, sekä kansallisten puolustusmarkkinoiden välisten esteiden madaltamiseksi.

Yleisesti ottaen Euroopan komission teollisuuspolitiikalla pyritään edistämään kilpailua ja innovaatioita EU:ssa ja tukemaan pk-yrityksiä. Perusajatuksena on luoda EU:n yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle (YTPP) vahva teollinen perusta. Haasteena on kuitenkin puolustusbudjettien ennennäkemätön leikkaus Euroopassa. EU pyrkii YTPP:n avulla estämään ulkoiset konfliktit ja hallitsemaan kriisejä, jotka voisivat uhata sen turvallisuutta.

Puolustusteollisuus on keskittynyt lähinnä kuuteen EU-maahan (Saksaan, Espanjaan, Ranskaan, Italiaan, Ruotsiin ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan), vaikka lisävarusteita valmistavia yrityksiä on kaikkialla Euroopassa. Yli 1 350:llä pk-yrityksellä on merkittävä rooli Euroopan puolustusalalla.

Kilpailukyky

Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi esitettyihin ajatuksiin lukeutuvat EU:n standardit ja sertifiointi, raaka-aineiden parempi saatavuustoimivillepk-yrityksille ja erityinen tukitoimivillepk-yrityksille (esim. EU-rahoituksen avulla) puolustusalallatoimivillepk-yrityksille .

Siviili- ja sotilasalojen yhteistyö

Ajatuksena on hyödyntää EU:n rahoittaman tutkimuksen kaksikäyttömahdollisuuksia esimerkiksi avainteknologioissa, joita voidaan käyttää sekä puolustus- että siviilimaailmassa. Komission toinen ehdotus on, että EU:n tulisi etsiä yhdessä vaihtoehtoisia uusiutuvia energianlähteitä auttaakseen EU-maita vähentämään asevoimiensa energiankulutusta.

Edut

EU:n hallitukset, puolustusalan yritykset ja eurooppalaiset veronmaksajat hyötyvät kaikki ehdotuksista, jos ne pannaan täytäntöön.

  • Veronmaksajien odotetaan hyötyvän tehokkaammin käytetyistä puolustusvaroista ja vähemmästä päällekkäisyydestä siviili- ja sotilasalan tutkimuksessa ja kehityspyrkimyksissä.
  • Puolustusalan yritysten odotetaan hyötyvän standardoinnin ja yhteisen sertifioinnin synnyttämistä mittakaavaeduista, EU-rahoituksen paremmasta saatavuudesta ja paremmasta markkinoille pääsystä EU:ssa ja ympäri maailmaa.

EU-maiden. odotetaan yleisesti ottaen hyötyvän EU:n standardien ja sertifioinnin mukanaan tuomasta ajan ja rahan säästöstä., erikoistumisesta, yhteisistä tutkimustoimista ja hankinnoista sekä energiatehokkaammista armeijoista. ja tehokkaammasta avaruusinfrastruktuurista.

Viimeisin päivitys 15.05.2014

Top