EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nuorten yrittäjyyden edistäminen nuorten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi

Nuorten yrittäjyyden edistäminen nuorten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi

Nämä neuvoston päätelmät nuorten yrittäjyyden edistämisestä Euroopan unionissa (EU) kattavat useita näkökohtia.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätelmät, annettu 20 päivänä toukokuuta 2014, nuorten yrittäjyyden edistämisestä nuorten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi(2014/C 183/04) (EUVL C 183, 14.6.2014, s. 18-21).

TIIVISTELMÄ

Nämä neuvoston päätelmät nuorten yrittäjyyden edistämisestä Euroopan unionissa (EU) kattavat useita näkökohtia.

 • 1.

  Niissä todetaan, että talouskriisistä johtuva historiallisen korkea nuorisotyöttömyys EU:ssa on lisännyt nuorten köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä. Tämän vuoksi monet ovat olleet pakotettuja lähtemään kotimaastaan parempien mahdollisuuksien perässä.

 • 2.

  Päätelmissä vahvistetaan, että (yhteiskunnallinen) yrittäjyys on tärkeä tekijä uusien työpaikkojen ja yhteiskunnallisen innovaation luomiseksi, koska se lisää nuorten työllistyvyyttä. Erityistä apua tulisi antaa aliedustettuina oleville ryhmille, jotka haluavat aloittaa yritystoiminnan sekä harjoittaa ja kasvattaa sitä. Eurooppa 2020 -strategia ja sen lippulaiva-aloitteet voivat auttaa lisäämään yrittäjähenkisyyttä (luovuutta ja innovointikykyä).

 • 3.

  Niissä kannustetaan investoimaan koulutukseen ja ohjelmiin, jotka edistävät (yhteiskunnallista) yrittäjyyttä nuorten keskuudessa heidän laaja-alaisten taitojensa ja ominaisuuksiensa, kuten oma-aloitteisuuden, itseluottamuksen, laskelmoidun riskinoton, luovuuden, järjestelmällisyyden ja sitkeyden, kehittämisessä.

 • 4.

  Niissä tunnistetaan muun muassa seuraavanlaisia painopisteitä nuorten yrittäjyyden edistämiseksi:

  • Yrittäjähenkisyyden ja osaamisen kehittäminen koulutuksen ja nuorisotyön, kuten vapaaehtoistyön sekä digitaalisten taitojen ja kulttuurien tuntemuksen kehittämisen, kautta.
  • Yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen, johon kuuluvat kestävät ja ympäristöarvot, sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden varmistaminen ottamalla haavoittuvista ryhmistä lähtöisin olevat nuoret mukaan toimintaan.
 • 5.

  Niissä kehotetaan EU-maita

  • tunnustamaan kokonaisvaltaisen, monialaisen yrittäjäkoulutuksen edistämisen tärkeyden varhaisesta iästä lähtien nuorisotyöttömyyden torjumiseksi,
  • tunnustamaan ja validoimaan nuorisotyön sekä epävirallisesta ja arkioppimisesta (esim. oppiminen luokkahuoneen ulkopuolella, usein kokemuksen kautta) saatuja tuloksia,
  • auttamaan nuorisojärjestöjä tarjoamalla neuvontaa,
  • auttamaan uusia yrityksiä ja yhteiskunnallisia yrityksiä, jotta ne voisivat voittaa esteitä tukipalvelujen ja rahoituksen saamisessa, mukaan lukien Euroopan sosiaalirahaston ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman käyttö.
 • 6.

  Niissä kehotetaan komissiota ja EU-maita (riippuen siitä, kumpi voi tuottaa tehokkaammat tulokset)

  • lisäämään yhteiskunnallisen yrittäjyyden näkyvyyttä,
  • edistämään oppisopimuskoulutusta ja muita oppimismuotoja yrittäjyyden lisäämiseksi,
  • parantamaan nuorten parissa työskentelevien valmiuksia ja
  • auttamaan nuoria yrittäjiä levittämään ideoitaan helpommin yli rajojen ja alojen.
 • 7.

  Niissä pyydetään komissiota

  • tiedottamaan nuorten yrittäjyydestä ja edistämään nuorten yrittäjyyttä koskevia hyviä käytäntöjä mm. Euroopan nuorisoportaalissa,
  • käynnistämään tutkimusta nuorisotyön osallisuudesta nuorisoyrittäjyyden lisäämiseen,
  • parantamaan yhteistyötä nuorten yrittäjien ja asiaankuuluvien sidosryhmien välillä sellaisten ohjelmien kuin Erasmus+ tai Erasmus nuorille yrittäjille kautta.

KESKEISET KÄSITTEET

Sosiaaliset innovaatiot: uudet ideat (tuotteet, palvelut ja mallit), jotka täyttävät sosiaaliset tarpeet (paremmin kuin nykyiset ratkaisut) ja johtavat uusiin sosiaalisiin suhteisiin tai yhteistöihin.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys: innovatiiviset ratkaisut yhteiskunnallisten kysymysten käsittelemiseksi.

Nuorisotyö: koulutus, vapaa-ajan toiminta tai yhteiskunnalliset toimet tai hankkeet, joihin nuoret osallistuvat.

Viimeisin päivitys: 24.02.2015

Top