Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Yrittäjyys 2020: kolmivaiheinen suunnitelma Euroopan yrittäjyyspotentiaalin hyödyntämiseksi

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Yrittäjyys 2020: kolmivaiheinen suunnitelma Euroopan yrittäjyyspotentiaalin hyödyntämiseksi

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma on hahmotelma, jonka tarkoitus on edistää Euroopan yrittäjyyskulttuuria. Siinä keskitytään koulutukseen, oikeanlaisen ympäristön luomiseen sekä roolimalleihin ja erityisten kohderyhmien tavoittamiseen.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen (COM(2012) 795 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä)

TIIVISTELMÄ

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman Uutta kipinää Euroopan yrittäjyyteen tarkoituksena on tukea yrittäjiä, jotka ovat merkittävässä asemassa työllistymisen, kasvun ja vahvemman talouden kehittämisessä. Jo pelkästään Euroopan uudet yritykset luovat yli neljä miljoonaa uutta työpaikkaa vuosittain.

Toimintasuunnitelmalla pyritään muuttamaan kulttuuria ja eurooppalaisten asenteita yrittäjyyttä kohtaan, jotta yrittämistä pidettäisiin houkuttelevana ja realistisena urana. Siinä kehotetaan jäsenvaltioita ottamaan yrittäjäkoulutus pakolliseksi osaksi opetussuunnitelmaa ja pyrkimään muuttamaan yrittäjistä vallitsevaa käsitystä niin, että he saavat ansaitsemaansa tunnustusta ja tukea. Toimintasuunnitelmassa käsitellään myös useita yrittäjäksi haluavien tiellä olevia esteitä, kuten asianmukaisen koulutuksen puutetta, vaikeuksia saada luottoa ja päästä markkinoille, yritysten luovutuksen ongelmia, epäonnistumisen pelkoa ja leimaantumista sekä liian raskaita hallintomenettelyjä.

Toimintasuunnitelman ehdotukset, jotka on määrä ottaa käyttöön kaikilla soveltuvilla hallintotasoilla (Euroopan laajuisella, kansallisella, alueellisella ja paikallisella) ja joista tässä esitetään vain muutama, on ryhmitelty kolmen otsikon alle:

Yrittäjäkoulutus

 • Varmistetaan, että yrittäjyyden avaintaidot otetaan opetussuunnitelmaan kaikilla koulutustasoilla vuoden 2015 loppuun mennessä
 • Kehitetään yleiseurooppalainen yrittäjäkoulutusaloite ja arvioidaan yrittäjäkoulutuksen käyttöönottoa jäsenvaltioissa
 • Laaditaan yhdessä taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kanssa ohjeistuskehys, jolla kannustetaan yrittäjäkoulujen ja ammatillisten oppilaitosten kehittämistä
 • Tarjotaan nuorille mahdollisuus saada ennen oppivelvollisuuden päättymistä vähintään yksi yrittäjätoimintaan liittyvä käytännön kokemus.

Yrittäjien menestymisen ja kasvun mahdollistavan ympäristön luominen

 • Rahoituksen saanti
 • Uusien yritysten tukeminen elinkaaren kriittisissä vaiheissa ja niiden auttaminen kasvuun
 • Digitaaliajan uusien liiketoimintamahdollisuuksien vapauttaminen
 • Yritysten luovutukset
 • Uusi mahdollisuus rehellisille konkurssintekijöille
 • Sääntelytaakan pienentäminen: selkeämmät ja yksinkertaisemmat EU-säännöt.

Roolimallit ja erityisten kohderyhmien tavoittaminen

 • Yrittäjien esittäminen positiivisina roolimalleina aloitteiden, kuten pk-yritysten viikon puitteissa järjestettävän EU:n yrittäjyyspäivän, tai kansallisten yrittäjälähettiläiden nimeämisen kautta
 • Tukea ryhmille, jotka ovat aliedustettuina yrittäjien keskuudessa tai joita perinteiset yritystukijärjestelmät eivät tavoita, kuten naiset, ikääntyneet, työttömät ja nuoret - mentoroinnin, neuvonnan ja tukijärjestelmien kautta.

Vuonna 2013 käynnistetyn Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelman ehdotuksiin liittyen EU:n toimielimet ja jäsenvaltioiden hallitukset jakavat osaamista, taitoja ja hyviä käytäntöjä.

Toimintasuunnitelma perustuu Small Business Act -aloitteen puitteissa käytävään yhteistyöhön yritysten hallintomenetelmien vähentämiseksi. Pk-yritysedustajan vastuulla on varmistaa suunnitelman ehdotusten noudattaminen kussakin maassa.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelma: Yleistajuinen tiivistelmä

Viimeisin päivitys 10.03.2014

Top