EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kilpailukykyisempää, kestävämpää ja turvallisempaa energiaa Euroopalle

Kilpailukykyisempää, kestävämpää ja turvallisempaa energiaa Euroopalle

Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80-95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2020 tähtäävät tavoitteet ovat selkeät. Nyt EU on asettamassa tavoitteita hiilestä irtautumiseksi seuraavalle kolmelle vuosikymmenelle, jotta sijoittajille, hallituksille ja kansalaisille voidaan tarjota varmuutta jatkuvuudesta.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Energia-alan etenemissuunnitelma 2050 (KOM(2011) 885 lopullinen, 15.12.2011).

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80-95 prosenttia alle vuoden 1990 tason vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2020 tähtäävät tavoitteet ovat selkeät. Nyt EU on asettamassa tavoitteita hiilestä irtautumiseksi seuraavalle kolmelle vuosikymmenelle, jotta sijoittajille, hallituksille ja kansalaisille voidaan tarjota varmuutta jatkuvuudesta.

TIEDONANNON TARKOITUS

Energia-alan etenemissuunnitelmassa tarkastellaan erilaisia skenaarioita vähähiilisen ja kilpailukykyisen talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä varmistaen samalla energian toimitusvarmuuden. Tiedonannossa osoitetaan, että hiilestä irtautumisen tavoitteisiin on mahdollista päästä minkä tahansa valitun skenaarion avulla.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Uuden energiajärjestelmän luomiseksi etenemissuunnitelmassa tuodaan esiin seuraavat seikat:

  • Olemassa oleva Energia 2020 -strategia, jonka avulla päästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on pantava kokonaisuudessaan täytäntöön.
  • Ensisijaisena painopisteenä tulisi olla energiatehokkuus, erityisesti uusissa ja vanhoissa rakennuksissa, liikenteessä, tuotteissa ja laitteissa.
  • Uusiutuvalla energialla voidaan kattaa mahdollisesti noin 30 prosenttia EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä.
  • Tutkimukseen ja kehitykseen sekä tekniseen innovointiin tarvitaan lisää julkisia ja yksityisiä investointeja, jotta vähähiilisestä energiasta saadaan kaupallisesti elinkelpoista.
  • Hiilen ja öljyn korvaaminen kaasulla saattaa vähentää päästöjä nykyisellä tekniikalla ainakin vuoteen 2030 tai jopa vuoteen 2035 saakka.
  • Energiahintojen on heijastettava todellisia kustannuksia, erityisesti kun uusia investointeja tehdään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tämä toteutetaan, sitä helpompaa vähähiiliseen järjestelmään siirtyminen on.
  • EU:ssa ja naapurimaissa tarvitaan uusia energiainfrastruktuureja, esimerkiksi sähköajoneuvoille, ja varastointijärjestelmiä.
  • Perinteisten ja uusien energialähteiden turvallisuus ja varmuus on edelleenkin asetettava etusijalle.
  • EU:n on otettava laajempi ja koordinoidumpi lähestymistapa kansainvälisiin energiasuhteisiinsa ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin toimiin.
  • Saavutettavissa olevia päämääriä varten on asetettava konkreettisia välitavoitteita ja sijoittajille on annettava tietoa, kun EU alkaa määritellä seuraavaksi vuotta 2030 koskevaa poliittista kehystään.

TAUSTAA

Euroopan energiajärjestelmään on tehtävä muutoksia ilmaston, turvallisuuden ja talouden takia. Energiainvestointi vaatii aikaa tulosten tuottamiseksi. Jo tänään tehdyillä päätöksillä muovataan vuoden 2050 energiajärjestelmää, kun vanhenevaa infrastruktuuria aletaan vaihtaa uuteen ja uusia energiamuotoja kehitetään. Tässä muutoksessa julkiset ja yksityiset sijoittajat tarvitsevat selkeän käsityksen EU:n tulevaisuuden suunnasta.

Katso myös Euroopan komission energiastrategia ja energia-alan etenemissuunnitelma 2050 -verkkosivustot.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Energia 2020 Strategia kilpailukykyisen, kestävän ja varman energiansaannin turvaamiseksi KOM(2010) 639 lopullinen, 10.11.2010).

Viimeisin päivitys: 30.07.2015

Top