EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erasmus+ – EU:n kansainväliset kumppanuudet koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Erasmus+ – EU:n kansainväliset kumppanuudet koulutuksen, nuorison ja urheilun alalla

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1288/2013 unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+”; perustamisesta

ASETUKSEN TARKOITUS

Erasmus+-ohjelman tavoitteet

 • antaa nuorille mahdollisuus hankkia taitoja ja kokemusta ulkomailla niin, että heidän työllistyvyytensä paranee
 • parantaa koulutuksen järjestäjien opetuksen laatua ja innovointia
 • täydentää jäsenmaiden poliittisia pyrkimyksiä nykyaikaistaa koulutuksen ja ammatillisen opetuksen järjestelmiä
 • lisätä koulutuksen kansainvälistä ulottuvuutta kehittämällä kumppanuuksia EU:n ja kumppanimaiden korkeakoulujen ja ammatillisten koulujen välillä
 • parantaa kieltenopetusta ja oppimista
 • tukea Euroopan yhdentymistä käsittelevän opetuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua tutkijoiden, opiskelijoiden ja kansalaisten keskuudessa
 • tukea ruohonjuuritason urheilunalalla aktiivisia organisaatioita (pääasiassa julkiset elimet ja seurat), jotta voidaan hyödyntää urheilun tarjoamat mahdollisuudet sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja torjua dopingia, urheilutulosten manipulointia, rasismia ja suvaitsemattomuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Osallistuminen

Erasmus+-ohjelmaan voivat osallistua kaikki EU:n jäsenmaat, Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi, maat, jotka ovat hakeneet EU:n jäsenyyttä ja mahdolliset hakijat. Kumppanimaat, etenkin EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat, pystyvät hyödyntämään opiskelu- ja koulutusmahdollisuuksia sekä nuorisotoimintaa.

Täytäntöönpano ja osallistuminen

Erasmus+-ohjelman toimet on jaettu hajautettuihin (joita kansalliset virastot hallinnoivat jokaisessa valtiossa) tai keskitettyihin, joita hallinnoi koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) Brysselissä.

Budjetti

Kokonaisrahoitusosuus on 14 775 miljardia euroa vuosina 2014–2020.

Se jakautuu seuraavasti:

 • 77,5 prosenttia koulutukselle
 • 10 prosenttia nuorisotoiminnalle
 • 3,5 prosenttia opintolainojen takausjärjestelmälle (toisen syklin korkea-asteen tutkintoa, esimerkiksi maisterin tutkintoa, suorittaville opiskelijoille)
 • 1,9 prosenttia Jean Monnet -toiminnolle (Euroopan yhdentymiseen liittyvä opetus ja tutkimus)
 • 1,8 prosenttia urheilulle
 • 3,4 prosenttia kansallisten toimintojen toimintatuelle sekä
 • 1,9 prosenttia hallintomenojen kattamista varten.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 2014 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50–73)

Asetukseen (EU) N:o 1288/2013 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/1475, annettu 2 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetuksen N:o 1288/2013, asetuksen (EU) N:o 1293/2013 ja päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (EUVL L 250, 4.10.2018, s. 1–20)

Viimeisin päivitys: 25.06.2014

Top