EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-maiden talouspolitiikan laajat suuntaviivat

EU-maiden talouspolitiikan laajat suuntaviivat

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184 – Jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajat suuntaviivat

TIIVISTELMÄ

TALOUSPOLITIIKAN LAAJOJEN SUUNTAVIIVOJEN TARKOITUS

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 121 artiklan mukaisesti neuvostoantaa EU:n taloutta koskevat talouspolitiikan laajat suuntaviivat. Suuntaviivoissa käsitellään makrotalous- ja rakennepolitiikkaa, ja niiden tarkoituksena on koordinoida EU-maiden talouspolitiikkaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat muodostavat yhdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 148 artiklan mukaisesti julkaistujen EU-maiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen kanssa yhdennetyt suuntaviivat Eurooppa 2020 -strategian toteuttamiselle.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Vuoden 2008 talouskriisi paljasti merkittäviä heikkouksia EU:ssa ja pahensi niitä. Se toi myös esiin EU-maiden talouksien keskinäisen riippuvuuden. Vuonna 2015 julkaistujen tuoreimpien suuntaviivojen tarkoituksena on

 • komission esittämän vuotuisen kasvuselvityksen 2015 mukaisesti vahvistaa ja tukea toimia, joilla pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet, jotka koskevat
  • investointeja,
  • rakenneuudistuksia ja
  • vastuullista finanssipolitiikkaa.
 • viedä EU tukevasti kasvu-uralle, mikä on Eurooppa 2020 -strategian tavoite ja minkä avulla se voi luoda mahdollisimman paljon uusia työpaikkoja
 • edistää talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson tavoitteiden saavuttamista.

Neuvosto suosittelee, että EU-maat ja tarvittaessa koko EU ottavat talouspolitiikassaan huomioon seuraavat suuntaviivat:

 • Suuntaviiva 1: Investointien edistäminen
 • Suuntaviiva 2: Kasvun vahvistaminen EU-maiden toteuttamilla rakenneuudistuksilla
  • Jatketaan työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmien uudistuksia, jotta edistetään kasvua ja työllisyyttä, samalla kuitenkin turvaten kaikille mahdollisuus saada laadukkaita, kohtuuhintaisia ja kestäviä sosiaalipalveluja ja -etuuksia.
  • Jatketaan tuotemarkkinoiden uudistamisen ja syvemmän integroimisen prosessia sen varmistamiseksi, että kuluttajat ja EU:n yritykset hyötyvät tavaroiden ja palveluiden alemmista hinnoista ja laajemmasta valikoimasta.
  • Parannetaan sääntely-ympäristöä, jossa yritykset toimivat, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tukemiseksi.
  • Edistetään tutkimukseen ja innovointiin tehtäviä yksityisiä investointeja etenkin tieto- ja viestintäteknologian alalla ja digitaalitaloudessa.
 • Suuntaviiva 3: Keskeisten kestävää kasvua ja työllisyyttä estävien tekijöiden poistaminen EU:ssa
 • Suuntaviiva 4: Julkisen talouden kestävyyden ja kasvunedistämiskyvyn parantaminen
  • Harjoitetaan vakaus- ja kasvusopimuksen (jonka tarkoituksena on alijäämän ja velan pitäminen kestävällä tasolla) mukaista finanssipolitiikkaa, joka aiheuttaa myönteisiä heijastusvaikutuksia kasvuun paremmin koordinoiduin toimin. Näin finanssipoliittisen liikkumavaransa (ts. julkisen talouden liikkumavaransa) menettäneet EU-maat voivat palauttaa sen, ja ne EU-maat, joilla on finanssipoliittista liikkumavaraa, voivat käyttää tilaisuutta hyväkseen edistääkseen kotimaista kysyntää ja etenkin investointeja.
  • Asetetaan etusijalle kasvua lisäävät menoerät (kuten koulutus, osaaminen, tutkimus, kehittäminen ja innovointi sekä investoinnit tuottavuuteen positiivisesti vaikuttaviin verkkoihin).
  • Siirrytään kohti kasvua lisäävää verotusta ja tehostetaan verojärjestelmää laajentamalla veropohjaa sekä vahvistamalla verohallintoa, yksinkertaistamalla verotusjärjestelmiä ja torjumalla veropetoksia ja aggressiivista verosuunnittelua.

ASIAKIRJA

Neuvoston suositus (EU) 2015/1184, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2015, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (EUVL L 192, 18.7.2015, s. 27–31)

Viimeisin päivitys: 25.02.2016

Top