EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ilmastonmuutos – EU:n ratifioima Pariisin sopimus

Ilmastonmuutos – EU:n ratifioima Pariisin sopimus

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös (EU) 2016/1841 ilmastonmuutosta koskevasta Pariisin sopimuksesta

Pariisin sopimus

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

 • Euroopan unionin neuvoston päätöksellä ratifioidaan ilmastonmuutosta koskeva Pariisin sopimus kaikkien Euroopan unionin (EU) maiden puolesta.
 • Sopimuksen tavoitteena on tehostaa maailmanlaajuisia toimia ilmastonmuutoksen uhan torjumiseksi muun muassa rajoittamalla lämpötilan nousu selvästi alle 2 oC:een.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Sopimuksen mukaisesti EU-maat aikovat
  • saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle 2oC:ssa suhteessa esiteolliseen aikaan
  • pyrkiä lisätoimilla rajoittamaan nousun 1,5oC:een
  • laatia ja panna täytäntöön kansalliset toimintasuunnitelmat (suunnitellut kansallisesti määritellyt panokset) näiden tavoitteiden saavuttamiseksi
  • antaa toisilleen ja yleisölle selonteon sitoumusten täyttämisen edistymisestä
  • vuodesta 2023 lähtien arvioida viiden vuoden välein toimet maailmanlaajuisesti kansainvälisten kumppaneiden kanssa asettaakseen tutkimusnäyttöön ja saavutettuihin tuloksiin perustuvia lisätavoitteita
  • toteuttaa toimenpiteitä jo väistämättömistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista selviämiseksi
  • tukea kehitysmaita käytännön toimin ja rahoituksella auttaakseen niitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

EU:n tähänastiset ilmastotoimet

MISTÄ ALKAEN SOPIMUSTA SOVELLETAAN?

Sopimus tuli voimaan 4. marraskuuta 2016, ja sitä sovelletaan vuodesta 2020.

TAUSTAA

Sopimuksella tehostetaan ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevia maailmanlaajuisia toimia pyrkimällä nykyisillä toimilla ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen ennen vuosisadan loppua.

Pariisissa joulukuussa 2015 sopimuksen hyväksyi 195 maata, ja se korvaa vuoden 1997 Kioton pöytäkirjan.

Lisätietoa

ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Pariisin sopimus (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4–18)

Viimeisin päivitys: 04.11.2016

Top