EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varman, kohtuuhintaisen ja kestävän energian tarjoaminen - energiaunionipaketti

Varman, kohtuuhintaisen ja kestävän energian tarjoaminen - energiaunionipaketti

Euroopan unionin (EU) energiajärjestelmän maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät, että EU-maat pyrkivät yhdessä varmistamaan, että kuluttajille tarjotaan varmaa, kohtuuhintaista ja kestävää energiaa.

SÄÄDÖS

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan investointipankille: Joustavaa energiaunionia ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ilmastonmuutospolitiikkaa koskeva puitestrategia (COM(2015) 080 final, 25. helmikuuta 2015)

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) energiajärjestelmän maailmanlaajuiset haasteet edellyttävät, että EU-maat pyrkivät yhdessä varmistamaan, että kuluttajille tarjotaan varmaa, kohtuuhintaista ja kestävää energiaa.

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitellään strategia, johon ehdotettu EU:n energiaunionipaketti perustuu. Koska energia-asioita säännellään EU:ssa kansallisella tasolla, energiaunionin tarkoituksena on muuntaa tällä hetkellä 28 kansallisesta sääntelykehyksestä muodostuva EU:n energiajärjestelmä yhdeksi EU:n laajuiseksi sääntelykehykseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Tiedonannossa esitetään viisi energiaunionistrategian ulottuvuutta, joiden tarkoituksena on parantaa energiaturvallisuutta ja tehdä energiasta kestävämpää ja kilpailukykyisempää.

Toimitusvarmuus

Taatakseen energian toimitusvarmuuden EU:n on

  • monipuolistettava energialähteitä käyttämällä tehokkaammin myös paikallisia lähteitään
  • tehtävä tiivistä yhteistyötä naapurimaidensa (myös kahdeksan energiayhteisöön kuuluvan kolmannen maan) kanssa energiapulan tai kriisin aikana
  • perustettava elin, joka vastaa kaasun yhteisostosta kriisin aikana.

Päästöjen vähentäminen

EU:n energiatavoitteisiin, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, sisältyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää seuraavia toimia:

  • uudistetaan EU:n päästökauppajärjestelmää ja edistetään uusiin teknologioihin ja infrastruktuuriin tehtäviä investointeja
  • saavutetaan johtava asema maailmassa uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulivoiman alalla.

Täysin yhdennetyt sisämarkkinat

Täysin yhdennettyjen EU:n sisämarkkinoiden toteutuminen edellyttää, että

  • lisätään EU-maiden välisiä liitäntäverkkoja ja edistetään siten nopeaa ja vapaata energian kulkua
  • lisätään välttämättömään infrastruktuuriin liittyvää työtä ja kunnostustoimia
  • lisätään energiantoimittajien välistä kilpailua, mikä mahdollistaa hintojen alenemisen.

Energiatehokkuus

EU katsoo, että energiankulutuksen vähentäminen vähentää energiantuontia, vähentää saasteita ja parantaa EU:n omien energialähteiden suojelua. Tiedonannossa painotetaan erityisesti tarvetta investoida enemmän mahdollisuuksiin, joita energian säästäminen tarjoaa rakennus- ja kuljetusaloilla, ja lisätä tietämystä näistä mahdollisuuksista.

Tutkimus ja innovointi

EU pyrkii aikaansaamaan läpimurtoja vähähiilisten teknologioiden alalla. Ne on saavutettava koordinoimalla tutkimustyötä ja rahoittamalla hankkeita yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Lisätietoja on saatavana energiaunionia käsittelevällä Euroopan komission verkkosivustolla.

Viimeisin päivitys: 26.08.2015

Top