EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_17_001_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
17 Yritysoikeus
Nide 01


FI

 

17 Yritysoikeus - Nide 01

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1968 L 065 0008
 

31968L0151

 

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1968, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi (68/151/ETY)

3

 
1977 L 026 0001
 

31977L0091

 

Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (77/91/ETY)

7

 
1978 L 222 0011
 

31978L0660

 

Neljäs neuvoston direktiivi 78/660/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä (78/660/ETY)

17

 
1978 L 295 0036
 

31978L0855

 

Kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1978, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden sulautumisesta (78/855/ETY)

34

 
1982 L 378 0047
 

31982L0891

 

Kuudes Neuvoston direktiivi 82/891/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1982, 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla osakeyhtiöiden jakautumisesta (82/891/ETY)

41

 
1983 L 173 0001
 

31983R1983

 

Komission asetus (ETY) N:o 1983/83, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinmyyntisopimusten ryhmiin

48

 
1983 L 173 0005
 

31983R1984

 

Komission asetus (ETY) N:o 1984/83, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta yksinostosopimusten ryhmiin

52

 
1983 L 193 0001
 

31983L0349

 

Seitsemäs neuvoston direktiivi 83/349/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä (83/349/ETY)

59

 
1984 L 126 0020
 

31984L0253

 

Kahdeksas neuvoston direktiivi 84/253/ETY, annettu 10 päivänä huhtikuuta 1984, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä (84/253/ETY)

73

 
1984 L 219 0015
 

31984R2349

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2349/84, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1984, perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta patenttilisenssisopimusten ryhmiin

79

 
1984 L 314 0028
 

31984L0569

 

Neuvoston direktiivi 84/569/ETY, annettu 27 päivänä marraskuuta 1984, direktiivissä 78/660/ETY ECUina ilmaistujen rahamäärien muuttamisesta (84/569/ETY)

88

 
1985 L 199 0001
 

31985R2137

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

90

 
1989 L 073 0052
 

31989D0196

 

Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 1989, tietyistä ammatti- tai liikesalaisuuden alaisten asiakirjojen julkistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (89/196/ETY, Euratom, EHTY:)

98

 
1989 L 395 0036
 

31989L0666

 

Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä (89/666/ETY)

99

 
1989 L 395 0040
 

31989L0667

 

Kahdestoista neuvoston yhtiöoikeudellinen direktiivi 89/667/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (89/667/ETY)

103

 
1990 L 317 0057
 

31990L0604

 

Neuvoston direktiivi 90/604/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta pieniä ja keskisuuria yhtiöitä koskevien poikkeusten ja tilinpäätöstietojen ecuina julkistamisen osalta (90/604/ETY)

105

 
1990 L 317 0060
 

31990L0605

 

Neuvoston direktiivi 90/605/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, tilinpäätöksistä annetun direktiivin 78/660/ETY ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annetun direktiivin 83/349/ETY muuttamisesta niiden soveltamisalan osalta (90/605/ETY)

107

 
1990 L 340 0024
 

31990D0631

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä marraskuuta 1990, tietyistä ammatti- tai liikesalaisuuden alaisten asiakirjojen julkistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tehdyn päätöksen 89/196/ETY, Euratom, EHTY muuttamisesta (90/631/ETY, Euratom, EHTY:)

110

 
1991 L 122 0042
 

31991L0250

 

Neuvoston direktiivi 91/250/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, tietokoneohjelmien oikeudellisesta suojasta (91/250/ETY)

111

 
1992 L 347 0064
 

31992L0101

 

Neuvoston direktiivi 92/101/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1992, julkisten osakeyhtiöiden perustamista sekä niiden pääoman säilyttämistä ja muuttamista koskevan direktiivin 77/91/ETY muuttamisesta

115

 
1993 L 094 0030
 

31993D0217

 

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1993, Amerikan yhdysvaltojen tunnustamisesta neuvoston päätöksen 93/16/ETY mukaisesti maaksi, josta olevat yhtiöt ja muut oikeushenkilöt saavat puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan (93/217/ETY:)

118

 
1993 L 246 0031
 

31993D0520

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä syyskuuta 1993, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan Amerikan yhdysvalloista ja eräiltä alueilta olevia henkilöitä tehdyn päätöksen 93/16/ETY muuttamisesta (93/520/ETY:)

119

 
1994 L 082 0033
 

31994L0008

 

Neuvoston direktiivi 94/8/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1994, direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta ecuina ilmaistujen rahamäärien tarkistamista koskevilta osin

121

 
1994 L 170 0034
 

31994D0373

 

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 1994, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisen suojan ulottamisesta koskemaan Amerikan yhdysvalloista olevia henkilöitä (94/373/EY:)

123

Top