EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_007_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 07


FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 07

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1985 L 231 0001
 

31985R2384

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 2384/85, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1985, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

3

 
1985 L 233 0009
 

31985L0405

 

Komission direktiivi 85/405/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 79/113/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/405/ETY)

48

 
1985 L 233 0011
 

31985L0406

 

Komission direktiivi 85/406/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, kompressorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/533/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/406/ETY)

50

 
1985 L 233 0016
 

31985L0407

 

Komission direktiivi 85/407/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/535/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/407/ETY)

55

 
1985 L 233 0018
 

31985L0408

 

Komission direktiivi 85/408/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, generaattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/536/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/408/ETY)

57

 
1985 L 233 0020
 

31985L0409

 

Komission direktiivi 85/409/ETY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1985, konekäyttöisten käsin kannateltavien betoninmurskaimien ja kivihakkujen sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/537/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/409/ETY)

59

 
1985 L 233 0033
 

31985L0411

 

Komission direktiivi 85/411/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta (85/411/ETY)

61

 
1985 L 272 0001
 

31985L0469

 

Komission direktiivi 85/469/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1985, vaarallisten jätteiden rajan yli tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta Euroopan yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 84/631/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (85/469/ETY)

70

 
1985 L 372 0031
 

31985L0577

 

Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta (85/577/ETY)

83

 
1985 L 372 0036
 

31985L0580

 

Neuvoston direktiivi 85/580/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille annetun direktiivin 85/203/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (85/580/ETY)

86

 
1985 L 372 0037
 

31985L0581

 

Neuvoston direktiivi 85/581/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, bensiinin lyijypitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 85/210/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (85/581/ETY)

87

 
1985 L 375 0020
 

31985D0613

 

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1985, elohopea- ja kadmiumpäästöjä koskevien ohjelmien ja toimenpiteiden hyväksymisestä yhteisön puolesta maalta peräisin olevan meren pilaantumisen ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen mukaisesti (85/613/ETY:)

88

 
1986 L 077 0033
 

31986D0085

 

Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä maaliskuuta 1986, yhteisön tietojärjestelmän perustamisesta hiilivetyjen ja muiden vaarallisten aineiden mereen pääsemisestä aiheutuvan saastumisen valvomiseksi ja vähentämiseksi (86/85/ETY:)

113

 
1986 L 080 0055
 

31986L0096

 

Neuvoston direktiivi 86/96/ETY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1986, eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/232/ETY muuttamisesta (86/96/ETY)

118

 
1986 L 100 0022
 

31986L0122

 

Neuvoston direktiivi 86/122/ETY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 1986, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY mukauttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (86/122/ETY)

120

 
1986 L 144 0038
 

31986L0197

 

Neuvoston direktiivi 86/197/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/112/ETY muuttamisesta (86/197/ETY)

124

 
1986 L 163 0040
 

31986D0241

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 1986, päätöksen 74/234/ETY muuttamisesta elintarvikealan tiedekomitean jäsenmäärän osalta (86/241/ETY:)

126

 
1986 L 181 0006
 

31986L0278

 

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä (86/278/ETY)

127

 
1986 L 181 0016
 

31986L0280

 

Neuvoston direktiivi 86/280/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, direktiivin 76/464/ETY liitteen luetteloon I sisältyvien tiettyjen vaarallisten aineiden päästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista (86/280/ETY)

134

 
1986 L 201 0001
 

31986R2295

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2295/86, annettu 21 päivänä heinäkuuta 1986, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

145

 
1986 L 282 0023
 

31986D0479

 

Komission päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 1986, erityisen uhanalaisten alueiden ympäristönsuojelua käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (Välimeren allasta koskeva tilanne) (86/479/ETY:)

146

 
1986 L 335 0044
 

31986D0574

 

Neuvoston päätös, tehty 24 päivänä marraskuuta 1986, yhteisön makean pintaveden laatua koskevasta yhteisestä tietojenvaihtomenettelystä tehdyn päätöksen 77/795/ETY muuttamisesta (86/574/ETY:)

148

 
1986 L 344 0024
 

31986L0594

 

Neuvoston direktiivi 86/594/ETY, annettu 1 päivänä joulukuuta 1986, kodinkoneiden tuottamasta ilmassa kantautuvasta melusta (86/594/ETY)

153

 
1986 L 358 0001
 

31986L0609

 

Neuvoston direktiivi 86/609/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1986, kokeisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (86/609/ETY)

157

 
1986 L 384 0001
 

31986L0662

 

Neuvoston direktiivi 86/662/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, hydraulikaivureiden, köysikäyttöisten kaivureiden, puskutraktoreiden, kuormaajien ja kaivurikuormaajien aiheuttaman melun rajoittamisesta (86/662/ETY)

185

 
1987 L 015 0029
 

31987L0018

 

Neuvoston direktiivi 87/18/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, hyvän laboratoriokäytännön periaatteiden noudattamista kemiallisten aineiden kokeissa ja periaatteiden noudattamisen todentamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (87/18/ETY)

195

 
1987 L 042 0043
 

31987L0101

 

Neuvoston direktiivi 87/101/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, jäteöljyhuollosta annetun direktiivin 75/439/ETY muuttamisesta (87/101/ETY)

197

 
1987 L 042 0048
 

31987L0102

 

Neuvoston direktiivi 87/102/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (87/102/ETY)

202

 
1987 L 056 0024
 

31987L0140

 

Komission direktiivi 87/140/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1987, tekstiilien nimityksiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 71/307/ETY liitteen II muuttamisesta (87/140/ETY)

208

 
1987 L 057 0057
 

31987D0144

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä helmikuuta 1987, mereen päästettyjen hiilivetyjen aiheuttaman pilaantumisen valvontaa ja vähentämistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 80/686/ETY muuttamisesta (87/144/ETY:)

210

 
1987 L 085 0040
 

31987L0217

 

Neuvoston direktiivi 87/217/ETY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1987, asbestin aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja vähentämisestä (87/217/ETY)

211

 
1987 L 091 0019
 

31987L0219

 

Neuvoston direktiivi 87/219/ETY, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1987, tiettyjen nestemäisten polttoaineiden rikkipitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/716/ETY muuttamisesta (87/219/ETY)

218

 
1987 L 113 0057
 

31987L0250

 

Komission direktiivi 87/250/ETY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1987, kuluttajalle myytäväksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina juoman merkinnöissä (87/250/ETY)

220

 
1987 L 117 0022
 

31987L0252

 

Komission direktiivi 87/252/ETY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1987, ruohonleikkureiden sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/538/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (87/252/ETY)

222

 
1987 L 136 0006
 

31987R1422

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1422/87, annettu 21 päivänä toukokuuta 1987, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

228

 
1987 L 147 0001
 

31987R1540

 

KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 1540/87, annettu 22 päivänä toukokuuta 1987, luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä annetun asetuksen (ETY) N:o 3626/82 muuttamisesta

230

 
1987 L 192 0048
 

31987L0356

 

Neuvoston direktiivi 87/356/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 80/232/ETY muuttamisesta (87/356/ETY)

243

 
1987 L 192 0049
 

31987L0357

 

Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta (87/357/ETY)

244

Top