EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_006_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 06

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 06

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1984 L 265 0001
 

31984L0466

 

Neuvoston direktiivi 84/466/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, lääketieteellisessä tutkimuksessa ja hoidossa olevien henkilöiden säteilysuojelua koskevista perustoimenpiteistä (84/466/Euratom)

3

 
1984 L 265 0004
 

31984L0467

 

Neuvoston direktiivi 84/467/Euratom, annettu 3 päivänä syyskuuta 1984, direktiivin 80/836/Euratom muuttamisesta perusnormien vahvistamisen osalta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta (84/467/Euratom)

6

 
1984 L 274 0011
 

31984L0491

 

Neuvoston direktiivi 84/491/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1984, heksakloorisykloheksaanipäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista (84/491/ETY)

159

 
1984 L 300 0123
 

31984L0533

 

Neuvoston direktiivi 84/533/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, kompressorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (84/533/ETY)

166

 
1984 L 300 0130
 

31984L0534

 

Neuvoston direktiivi 84/534/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, torninosturien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (84/534/ETY)

173

 
1984 L 300 0142
 

31984L0535

 

Neuvoston direktiivi 84/535/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, hitsausgeneraattorien sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (84/535/ETY)

185

 
1984 L 300 0171
 

31984L0538

 

Neuvoston direktiivi 84/538/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1984, ruohonleikkureiden sallittua äänitehotasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (84/538/ETY)

192

 
1984 L 326 0031
 

31984L0631

 

Neuvoston direktiivi 84/631/ETY, annettu 6 päivänä joulukuuta 1984, vaarallisten jätteiden rajan yli tapahtuvien siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta Euroopan yhteisössä (84/631/ETY)

200

 
1985 L 004 0020
 

31985L0010

 

Neuvoston direktiivi 85/10/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1984, tiettyjen nesteiden pakkaamista valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/106/ETY muuttamisesta (85/10/ETY)

211

 
1985 L 087 0001
 

31985L0203

 

Neuvoston direktiivi 85/203/ETY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille (85/203/ETY)

213

 
1985 L 089 0064
 

31985D0208

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä maaliskuuta 1985, mereen päästettyjen hiilivetyjen aiheuttaman pilaantumisen valvontaa ja vähentämistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 80/686/ETY muuttamisesta (85/208/ETY:)

220

 
1985 L 096 0025
 

31985L0210

 

Neuvoston direktiivi 85/210/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1985, bensiinin lyijypitoisuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (85/210/ETY)

221

 
1985 L 175 0040
 

31985L0337

 

Neuvoston direktiivi 85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista (85/337/ETY)

226

 
1985 L 176 0018
 

31985L0339

 

Neuvoston direktiivi 85/339/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985, nestemäisten ravintoaineiden pakkauksista (85/339/ETY)

235

 
1985 L 210 0029
 

31985L0374

 

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (85/374/ETY)

239

Top