EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_003_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 03

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 03

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1980 L 229 0011
 

31980L0778

 

Neuvoston direktiivi 80/778/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, juomaveden laadusta (80/778/ETY)

3

 
1980 L 229 0030
 

31980L0779

 

Neuvoston direktiivi 80/779/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille ja leijumalle (80/779/ETY)

22

 
1980 L 246 0001
 

31980L0836

 

Neuvoston direktiivi 80/836/Euratom, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1980, perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annettujen direktiivien muuttamisesta (80/836/Euratom)

41

 
1980 L 316 0021
 

31980D1084

 

Komission päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 1980 kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta tehdyn päätöksen 78/618/ETY mukauttamisesta (80/1084/ETY:)

113

 
1981 L 039 0001
 

31981R0348

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 348/81, annettu 20 päivänä tammikuuta 1981, valastuotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä

114

 
1981 L 165 0024
 

31981D0428

 

Komission päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1981, kauppa- ja jakelukomitean perustamisesta (81/428/ETY:)

117

 
1981 L 167 0031
 

31981D0437

 

Komission päätös, tehty 11 päivänä toukokuuta 1981, sellaisten perusteiden määrittelemisestä, joiden mukaan jäsenvaltiot toimittavat kemiallisten aineiden luetteloon liittyvät tiedot komissiolle (81/437/ETY:)

119

 
1981 L 171 0011
 

31981D0462

 

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1981, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (81/462/ETY:)

127

 
1981 L 319 0003
 

31981L0854

 

Neuvoston direktiivi, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY mukauttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (81/854/ETY)

147

 
1981 L 319 0016
 

31981L0855

 

Neuvoston direktiivi 81/855/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981, jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä annetun direktiivin 79/869/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (81/855/ETY)

160

 
1981 L 319 0017
 

31981D0856

 

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä lokakuuta 1981, yhteisön makean pintaveden laatua koskevasta yhteisestä tietojenvaihtomenetelmästä tehdyn päätöksen 77/795/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (81/856/ETY:)

161

 
1981 L 319 0018
 

31981L0857

 

Neuvoston direktiivi 81/857/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981, ilmanlaadun raja- ja ohjearvoista rikkidioksidille ja leijumalle annetun direktiivin 80/779/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (81/857/ETY)

162

 
1981 L 319 0019
 

31981L0858

 

Neuvoston direktiivi 81/858/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1981, juomaveden laadusta annetun direktiivin 80/778/ETY muuttamisesta Kreikan liittymisen vuoksi (81/858/ETY)

163

 
1981 L 351 0005
 

31981L0957

 

Komission direktiivi 81/957/ETY, annettu 23 päivänä lokakuuta 1981, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran (81/957/ETY)

164

 
1981 L 376 0049
 

31981L1051

 

Neuvoston direktiivi 81/1051/ETY, annettu 7 päivänä joulukuuta 1981, rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 79/113/ETY muuttamisesta (81/1051/ETY)

204

 
1982 L 081 0029
 

31982L0176

 

Neuvoston direktiivi 82/176/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1982, kloorialkalielektrolyysiteollisuuden elohopeapäästöjen raja-arvoista ja laatutavoitteista (82/176/ETY)

211

 
1982 L 109 0001
 

31982L0242

 

Neuvoston direktiivi 82/242/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1982, ionittomien pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja direktiivin 73/404/ETY muuttamisesta (82/242/ETY)

217

 
1982 L 109 0018
 

31982L0243

 

Neuvoston direktiivi 82/243/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1982, anionisten pinta-aktiivisten aineiden biologisen hajoavuuden mittausmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 73/405/ETY muuttamisesta (82/243/ETY)

234

Top