EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_15_002_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu
Nide 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

FI

 

15 Ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu - Nide 02

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1976 L 031 0001
 

31976L0160

 

Neuvoston direktiivi 76/160/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1975, uimaveden laadusta (76/160/ETY)

3

 
1976 L 031 0008
 

31976D0161

 

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 1975, yhteisen menettelyn käyttöönotosta ympäristöä koskevien tietolähteiden luettelon laatimiseksi ja jatkuvasti ajan tasalle saattamiseksi yhteisössä (76/161/ETY:)

10

 
1976 L 046 0001
 

31976L0211

 

Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (76/211/ETY:)

31

 
1976 L 108 0041
 

31976L0403

 

Neuvoston direktiivi 76/403/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1976, polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien käsittelystä (76/403/ETY:)

42

 
1976 L 115 0073
 

31976D0431

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1976, jätehuoltoa käsittelevän komitean perustamisesta (76/431/ETY:)

44

 
1976 L 129 0023
 

31976L0464

 

Neuvoston direktiivi 76/464/ETY, annettu 4 päivänä toukokuuta 1976, tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta (76/464/ETY:)

46

 
1977 L 032 0032
 

31977L0102

 

Komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1976, moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (77/102/ETY:)

53

 
1977 L 066 0033
 

31977L0212

 

Neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 1977, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta (77/212/ETY:)

61

 
1977 L 105 0010
 

31977L0312

 

Neuvoston direktiivi 77/312/ETY, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1977, väestön biologisesta seulonnasta lyijylle altistumisen varalta (77/312/ETY:)

63

 
1977 L 334 0029
 

31977D0795

 

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä joulukuuta 1977, yhteisön makean pintaveden laatua koskevasta yhteisestä tietojenvaihtomenettelystä (77/795/ETY:)

71

 
1978 L 054 0019
 

31978L0176

 

Neuvoston direktiivi 78/176/ETY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1978, titaanidioksiditeollisuuden jätteistä (78/176/ETY:)

79

 
1978 L 084 0043
 

31978L0319

 

Neuvoston direktiivi 78/319/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1978, myrkyllisistä ja vaarallisista jätteistä (78/319/ETY:)

85

 
1978 L 198 0017
 

31978D0618

 

Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1978, kemiallisten yhdisteiden myrkyllisyyttä ja ekomyrkyllisyyttä käsittelevän tieteellisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (78/618/ETY:)

91

 
1978 L 222 0001
 

31978L0659

 

Neuvoston direktiivi 78/659/ETY, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1978, suojelua ja parantamista edellyttävien makeiden vesien laadusta kalojen elämän turvaamiseksi (78/659/ETY:)

93

 
1978 L 223 0048
 

31978L0665

 

Komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14 päivänä heinäkuuta 1978, moottoriajoneuvojen ottomoottoreiden kaasujen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/220/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (78/665/ETY:)

103

 
1978 L 311 0021
 

31978L0891

 

Komission direktiivi 78/891/ETY, annettu 28 päivänä syyskuuta 1978, valmispakkauksista annettujen neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 76/211/ETY liitteiden mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (78/891/ETY:)

112

 
1978 L 349 0021
 

31978L1015

 

Neuvoston direktiivi 78/1015/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1978, moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (78/1015/ETY:)

120

 
1979 L 033 0001
 

31979L0112

 

Neuvoston direktiivi 79/112/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (79/112/ETY:)

130

 
1979 L 033 0015
 

31979L0113

 

Neuvoston direktiivi 79/113/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1978, rakennuskoneiden ja -laitteiden melupäästöjen määrittämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (79/113/ETY:)

144

 
1979 L 083 0018
 

31979L0343

 

Neuvoston direktiivi 79/343/Euratom, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1979, tarkistettujen perusnormien vahvistamisesta väestön ja työntekijöiden suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta annetun direktiivin 79/579/Euratom muuttamisesta (79/343/Euratom:)

160

 
1979 L 103 0001
 

31979L0409

 

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (79/409/ETY:)

161

 
1979 L 145 0007
 

31979L0531

 

Neuvoston direktiivi 79/531/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1979, kodinkoneiden energiankulutuksen osoittamisesta merkinnöin annetun direktiivin 79/530/ETY soveltamisesta sähköuuneihin (79/531/ETY:)

178

 
1979 L 158 0019
 

31979L0581

 

Neuvoston direktiivi 79/581/ETY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1979, kuluttajansuojasta elintarvikkeiden hintojen ilmoittamisessa (79/581/ETY:)

187

 
1979 L 271 0044
 

31979L0869

 

Neuvoston direktiivi 79/869/ETY, annettu 9 päivänä lokakuuta 1979, jäsenvaltioissa sovellettavista juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden määritysmenetelmistä sekä näytteenotto- ja analysointitiheydestä (79/869/ETY:)

190

 
1979 L 281 0047
 

31979L0923

 

Neuvoston direktiivi 79/923/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1979, simpukkavesiltä vaadittavasta laadusta (79/923/ETY:)

200

 
1979 L 308 0025
 

31979L1005

 

Neuvoston direktiivi 79/1005/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1979, tiettyjen nesteiden pakkaamista valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/106/ETY muuttamisesta (79/1005/ETY:)

206

 
1980 L 020 0043
 

31980L0068

 

Neuvoston direktiivi 80/68/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1979, pohjaveden suojelemisesta tiettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta (80/68/ETY:)

211

 
1980 L 051 0001
 

31980L0232

 

Neuvoston direktiivi 80/232/ETY, annettu 15 päivänä tammikuuta 1980, eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (80/232/ETY:)

217

 
1980 L 052 0009
 

31980D0237

 

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 1980, säteilytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelyä käsittelevän tilapäisen neuvoa-antavan komitean perustamisesta (80/237/Euratom:)

224

 
1980 L 090 0045
 

31980D0372

 

Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1980, ympäristöön pääsevistä kloorifluorihiilivedyistä (80/372/ETY:)

226

 
1980 L 188 0011
 

31980D0686

 

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 1980, mereen päästettyjen hiilivetyjen aiheuttaman pilaantumisen valvontaa ja vähentämistä käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta (80/686/ETY:)

227

Top